Trenger du noen å snakke med?

Fortalt av de som har ringt eller skrevet til oss

Ganske ofte får vi tilbakemeldinger fra de som ringer eller skriver til oss. Noen ganger får vi ros og noen ganger ris. Sitatene vitner om hva Kirkens SOS er på godt og vondt.
Bilde: Kirkens SOS/ fotograf Torstein Ihle

5. desember

-Jeg hadde ikke klart å si det til noen jeg, dersom jeg måtte bruke stemmen min.
Men når jeg kan skrive, og du kan spørre - da går det litt etter litt.

Innskriver til Kirkens SOS