Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS søker markedsansvarlig som brenner for inntektsbringende arbeid

Vi søker markedsansvarlig i fast stilling. Søknadsfrist: 4. juni 2017. Du er engasjert, strukturert og visjonær og er den medarbeideren Kirkens SOS nå søker som kan utvikle og realisere det uforløste potensialet vår organisasjon har når det kommer til inntektsbringende arbeid. Du brenner for å gjøre en god sak synlig og for å vise folk at summen av manges bidrag kan utgjøre en stor forskjell for saken. Det motiverer deg å kunne jobbe for en frivillig organisasjon med god verdiforankring og et viktig samfunnsoppdrag.

Du motiveres og trives i en liten stab av dedikerte medarbeidere som ser og oppmuntrer hverandre i en hverdag med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver. Du liker tanken på å bygge opp nytt arbeid og er ikke redd for å teste ut nye tiltak. Derfor trives du med å utvikle og følge strategier for inntektsbringende arbeid og er fortrolig med å invitere og utfordre mulige støttespillere, både lokalt og nasjonalt.

Vi søker deg som har kunnskap om og er offensiv i bruken av sosiale medier. Du ser muligheter for nye og moderne måter for at folk lett og raskt kan gi sitt bidrag. Du vet at næringslivet er positiv til å ta samfunnsansvar, men at de må være trygg på at egne bidrag bygger både dem og saken. Du kan jobbe inn mot bevilgende myndigheter, men vet at resultatet forutsetter kunnskap om dialog og politiske prosesser. Du er opptatt av troverdig innsamlings- og kampanjearbeid, fordi du vet at det handler om tillit og åpenhet om forvaltning.

Å bygge opp inntektsbringende arbeid er med andre ord ikke gjort over natten± det vet du. Skal Kirkens SOS lykkes med sitt langsiktige mål om å styrke økonomien, kreves tålmodig arbeid med detaljer og systemer og med nøyaktig oppfølging og oppdatering av alt som heter register og lister. Men du trives med det.

Du er god på dialog og ønsker sammen med kommunikasjonsansvarlig å fremme de nære fortellingene, og liker å jobbe med ulike mennesker med ulik kompetanse. Du motiverer menneskene rundt deg og klarer å få folk med. Og selv om du gjerne både lytter og lærer, har du klare tanker om mål og retning og om hvordan du vil komme dit. Din formelle høyere utdannelse innen markedsarbeid eller lignende, og din erfaring fra markedsarbeid, er god og relevant.

Vi arbeider sammen i et tverrfaglig miljø med høy effektivitet og kvalitet. Engasjement og humør kjennetegner oss. Vi gleder oss til å få deg med på laget.
Du får lønn etter avtale og pensjonsordning.

Om Kirkens SOS
Kirkens SOS i Norge er en sammenslutning av 12 lokale sos-sentre med til sammen ca. 40 ansatte og ca. 1000 frivillige som hele døgnet, året rundt, er tilgjengelig på telefon, chat og sos-meldinger for mennesker som opplever følelsesmessige eller eksistensielle kriser. Krisetjenesten er en selvmordsforebyggende tjeneste som i 2016 besvarte i underkant av 200.000 henvendelser.
Sammenslutningen ledes av et nasjonalt sekretariat (Landssekretariatet) som skal styrke de lokale sentrene med faglig veiledning og planleggingsverktøy, fordele statlige midler, sikre felles virksomhetsstandard og fremme sammenslutningens felles profilering.
Kirkens SOS i Norge vil nå styrke Landssekretariatet med en stilling som skal styrke Kirkens SOS sitt inntektsbringende arbeid. 
Les mer om oss: www.kirkens-sos.no

Se annonsen på finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=96302971&fks=96302971

Send din søknad til: post@kirkens-sos.no

Har du spørsmål: Ring 917 13 217 eller 23 08 13 80