Trenger du noen å snakke med?

Poesi som setter ord på det vakre og det vonde

Dikt, salmer, vers setter ofte ord på følelser og tanker. Her er noen av dem som formidler mye av det Kirkens SOS handler om. SKROLL NEDOVER SIDEN FOR Å SE FLERE DIKT.
Bilde: Kirkens SOS/ fotograf Torstein Ihle

Kan du se meg som jeg er?

Kan du se meg som jeg er?         
Jeg er mer enn mine minner,     
men er skjult i skyggeklær,
hvor jeg mer og mer forsvinner!

Kan du tåle den jeg er?
Bak en sliten, grå fasade;
finnes storm og stille vær,
i en maskeløs parade.

Refreng / bro:
Du som er og blir og var,
kom med håp og bønnesvar,
legedom for mine sår,
mine mange, knuste skår.
Du som kjenner alt mitt slit,
plukk meg opp, hver bit for bit.
Du som ser «meg» i meg selv: 
Våk en stund med meg i kveld! 

Jeg vil elske uten skam,
møte blikk som aldri dømmer.
Jeg vil tegne skrift i sand,
blåse liv i tapte drømmer!

I denne natt – når allting dør,
vil jeg huske – vil jeg glemme,
legge av min tunge bør,
søke trøst i Livets stemme.

Refreng / bro:
Du som er og blir og var,
kom med håp og bønnesvar,
legedom for mine sår, mine mange, knuste skår.
Du som kjenner alt mitt slit,
plukk meg opp, hver bit for bit.
Du som ser «meg» i meg selv: 
Våk en stund med meg i kveld! 

Reis meg opp til verdighet.
Del min glede – del min smerte!
Gi meg frihet og din fred!
La meg leve nært ditt hjerte.

Asle E. Bjorvatn 2017
Daglig leder i Kirkens SOS i Agder


Frivillig. - Fri. Villig.

Jeg er fri. Ikke bundet av tunge tanker som ikke vil slippe taket. Ikke bundet av psykisk eller fysisk sykdom som setter vesentlige begrensninger. Ikke bundet av andre mennesker som setter trange rammer rundt meg. Ikke bundet av en vanskelig økonomi. Jeg er fri!

Jeg er villig. Villig til å være noe for dem som ER bundet, av ett eller annet. Villig til å bruke litt av tida mi til å være medmenneske. Villig til å ta imot takk, og ta imot skjenn. Villig til å tåle de vanskelige historiene. Villig til å tåle at jeg ikke når fram, villig til å oppleve gleden av å være til glede. Jeg er frivillig i Kirkens SOS Kanskje du også er fri og villig? – Frivillig?

Per, frivillig i Kirkens SOS

Sangen om gleden

Du som ber om dager ute sorg
Du som sanker lyst og glede
For å holde smerten nede
Du som jager etter vind

Du som tror du vokser uten savn
Du som aldri tar en sjanse
Men må holde hver skanse
mens din livslyst tørker inn

Alt som kan gi glede har en spire i et savn

La solen seile over himmelen
Hos oss er alltid natta med
Om gleden snart må vike plass for sorg
er begge frukt på samme store tre

Du som vil ha nærhet uten savn
Du som stenger alle dører
Når en skarp kant berører
Dine lengslers ømme hud
Lykken kan du bare høste der hvor smerten gror

La solen seile over himmelen
Snart følger mørket på fra øst
Om glede da må vike plass for sorg
Er begge frukt fra samme store høst

Du som tror at himmelen blir til
I ditt eget skjøre hjerte
Uten gråt og fødselssmerte
Må ha glemt hva glede er

Erik Hillestad, tidligere publisert i Kirkens SOS sitt 'Dokument innenfra'.2183