Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS i Nord-Hålogaland søker ny leder

Nå har du muligheten. Du kan være med på mobilisering av omsorg i hverdagen kombinert med spennende lederoppgaver. Er det noe for deg? Kirkens SOS Nord-Hålogaland er et senter i endring og har i dag ca. 30 frivillige og 1,5 årsverk, og holder til i Tromsø. Vi er nå på jakt etter ny leder som kan ta senteret inn i en ny organisering og styrke kapasiteten. Det kan være deg.

Du ønsker å gjøre en forskjell for folk i sårbare situasjoner. Våre frivillige i Tromsø-området er med å besvare sin andel av ca. 200.000 årlige henvendelser. Det styrker motivasjonen din å være del av en større mobilisering av nærvær for utsatte mennesker. For du vet at det å være tilstede for en som fortviler, kan redde liv og gi fremtidshåp. Men du vet også at en organisasjon trenger forutsigbarhet med system og struktur. Du liker å sikre daglig flyt innenfor arbeidsledelse, økonomi, administrasjon og IKT, og samarbeider gladelig med Landssekretariatet og andre medarbeidere. Det som særlig gjør at du mener denne jobben passer for deg, er at du kan motivere og inspirere. De frivilliges viktigste motivasjon ligger i å få gjøre noe godt for andre. Samtidig vet du at den frivillige som blir sett, bekreftet og kjenner på tilhørighet, vil kjenne på en mer slitesterk motivasjon.

Du har høyere relevant utdannelse i bagasjen, har erfaring fra undervisning og veiledning og er fortrolig med å være med å fremme Kirkens SOS sine verdier. Du er også klar over at synlighet i samfunn og media er nødvendig for å rekruttere frivillige og for å få økonomisk støtte. For oss er det viktig at du er motivert til å jobbe med å være synlig i media og tenke kreativt for å skaffe sponsorer. At arbeidsplassen er i Tromsø og at du blir del av lederforum i Kirkens SOS Norge, gjør denne jobben ekstra interessant for deg.
Vi gleder oss til å få deg med på laget og som kollega i det nasjonale lederforumet. Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig etter 1.januar 2019.
Du får lønn etter avtale og innskuddsbasert pensjonsordning ut over avtalefestet ordning. Leder for sentret i Nord-Hålogaland rapporterer til generalsekretæren og samhandler med et lokalt senterstyre.

Søknad med CV sendes på e-post til [email protected] 1.november

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Leif Jarle Theis, 917 13 217 eller styremedlem i Landsstyret for Kirkens SOS, Sigmund Lindgård, 918 93 150.

Plass i organisasjonen:

Ansatt av generalsekretær i Kirkens SOS Norge og er leder for senteret i Nord-Hålogaland med delegert arbeidsgiver- og resultatansvar i samarbeid med det lokale senterstyret.

Hovedoppgaver:

 • Administrativt og faglig ansvar for virksomheten
 • Rekruttere, gi opplæring og sikre veiledning av frivillige medarbeidere
 • Sikre og styrke lokal forankring av senteret i det kirkelige miljøet, kommunene, fylket og næringslivet
 • Synliggjøre Kirkens SOS i media og samfunn
 • Fremme inntektsbringende arbeid

Følgende kompetanse og egenskaper søkes:

 • Minst 3-årig relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Interesse for og erfaring fra arbeid med frivillig arbeid
 • Gode lederegenskaper
 • Gode datakunnskaper og evne og lyst til å sette seg inn i nye teknologiske løsninger
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring fra opplæring/undervisning
 • Gode kommunikasjonsevner og tillitsskapende ferdigheter
 • Evne til å arbeide fleksibelt, selvstendig og kreativt
 • Åpen for noe uregelmessig arbeidstid

OM KIRKENS SOS

Kirkens SOS i Norge er fra 1. 1. 2019 en landsforening med 11 lokale sos-sentre, Kirkens SOS i Nord-Hålogaland er en av disse. Til sammen er vi ca. 40 ansatte og 1000 frivillige som gjør det mulig å tilby landets største døgnåpne krisetjeneste. Vi er et samtaletilbud for alle som opplever følelsesmessige eller eksistensielle kriser, og vi jobber med å forebygge selvmord. Det er våre frivillige som betjener telefon, melding og chat. Landsforeningen har et nasjonalt sekretariat (Landssekretariatet) som skal styrke de lokale sentrene med faglig veiledning og planleggingsverktøy, fordele statlige midler, sikre felles virksomhetsstandard og fremme synlighet for hele organisasjonen. For mer informasjon, se www.kirkens-sos.no.

Søknad med CV sendes på e-post til [email protected] innen 1. november 2018.

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Leif Jarle Theis, 917 13 217
eller styremedlem i Landsstyret for Kirkens SOS, Sigmund Lindgård, 918 93 150.

Her finner du annonsen på finn.no: https://www.finn.no/job/manage...