Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS søker ny generalsekretær

Dagens generalsekretær for Kirkens SOS går av med pensjon i 2020, og vi søker hans etterfølger. Generalsekretæren rapporterer til landsstyret og har det overordnede ansvaret for å lede og utvikle Kirkens SOS. Dette innebærer lederansvar for landssekretariatet i Oslo og elleve sentre over hele landet.
Publisert: 21. mars 2020.

Kirkens SOS ble nylig omdannet til en landsorganisasjon med linjestyrt ledelse, og en sentral oppgave for ny generalsekretær vil bli å samle og utvikle organisasjonen, og sørge for hensiktsmessig drift.


Erfaring fra organisasjonsbygging og endringsledelse vil være etterspurt.

Som generalsekretær forventes du å kunne fronte organisasjonen utad og å styrke Kirkens SOS sin posisjon i samfunnet og å sikre vårt økonomiske fundament. Samfunnsengasjement, medieerfaring og relevant nettverk for politisk påvirkningsarbeid, vil derfor være en styrke.

Som øverste leder i Kirkens SOS må du trives med både strategiske og operative utfordringer, evne å ha et overordnet fokus samt være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne.
Du må kunne identifisere deg med og formidle organisasjonens kirkelige forankring og våre grunnleggende verdier frivillighet, åpenhet, tilgjengelighet og anonymitet.

I valg av ny generalsekretær for Kirkens SOS vil det legges vekt på høyere utdanning og relevant ledererfaring, gjerne fra organisasjonslivet eller ideell sektor.
Vi forventer at du har god organisasjons- og økonomiforståelse og utpregede kommunikasjons- og samhandlingsevner.

Som generalsekretær i Kirkens SOS kan du kombinere ledererfaring med diakonalt engasjement innenfor rammen av en robust frivillig organisasjon.

Vi kan tilby en utfordrende og utviklende stilling i en verdibasert organisasjon med et svært meningsfylt oppdrag.

Arbeidssted vil være Oslo, og noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale.

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med

  • Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller
  • styreleder i Kirkens SOS Eigil Morvik, tlf. 924 41 144


Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Din søknad og CV kan sendes til [email protected]

Søknader vurderes fortløpende.