Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS søker nasjonal driftskoordinator og regnskapsleder

Er du vår nye medarbeider? Vi ønsker å fylle to 100% faste stillinger, som driftskoordinator og regnskapsleder, med søknadsfrist 20. og 21.04.
Publisert: 8. april 2021.
Foto: Christin Hume

Er du vår nye nasjonale driftskoordinator?

Kirkens SOS i Norge ble etablert i 1974 og er fra 1.1. 2019 en landsforening med 11 lokale SOS-sentre, med til sammen over 50 ansatte og ca. 1100 frivillige. Vi er tilgjengelig hele døgnet, året rundt, på telefon, chat eller SOS-meldinger for mennesker som opplever følelsesmessige og eksistensielle kriser.

I forbindelse med styrket satsing på faglig utvikling, søker Kirkens SOS etter en aktiv og operativ driftskoordinator for vår døgntjeneste. Våre rundt 1100 frivillige medarbeidere går i turnus døgnet rundt, og besvarer over 164.000 henvendelser i året. Vi jakter nå på en ny kollega som sammen med regionale kolleger kan bistå oss med å organisere den praktiske driften, koordinere det nasjonale turnusarbeidet og sørge for at vi til enhver tid har et tilstrekkelig antall frivillige på vakt. Kirkens SOS har som mål å styrke kapasiteten, blant annet ved å utdanne og trene flere frivillige medarbeidere.

Hovedoppgaver:

 • Administrativt og faglig delansvar
 • Koordinere drift av turnustjenesten herunder turnuslegging, planlegging og endring av vakter
 • Lede nasjonal turnusgruppe
 • Samarbeide med våre lokalkontorer om turnus og andre driftsspørsmål
 • Bidra til utvikling av systemer og rapporteringsverktøy
 • Utarbeide rapporter og analyser
 • Praktisk og teknisk service overfor medarbeidere
 • Organisere, gjennomføre og bistå i gjennomføring av kurs og konferanser
 • Ajourhold av rutiner og dokumentasjon.

Følgende kompetanse søkes:

 • Helst 3-årig relevant utdanning på høyskole/universitet
 • Erfaring med turnuslegging
 • Du er vennlig og god på personlig kommunikasjon - folk blir inspirert av å snakke med deg
 • Du kan bruke ulike dataprogrammer og sette deg inn i nye
 • Interesse for og erfaring fra arbeid med frivillig arbeid
 • Evne til å arbeide fleksibelt, selvstendig og kreativt
 • Kan jobbe på ulike tider av døgnet og ved behov inngå i en vaktordning

Les hele utlysningen og søk via finn.no her.

Foto: Scott Graham

Er du vår nye regnskapsleder?

Vi leter etter en aktiv og operativ regnskapsleder som skal ha ansvaret for vår løpende bokføring. Vi har 11 kontorer fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, og et landssekretariat i Oslo. Stillingen vil legges ett av disse. Vi omsetter for rundt 50 mill og fører regnskapet for alle sentrene. I tillegg benytter vi et regnskapsfirma til noen oppgaver. Du skal jobbe digitalt i team med andre administrativt ansatte. Det vil kunne tilfalle andre administrative oppgaver til stillingen, og evt. noe bistand til lokal senterleder med administrativ støtte til drift av lokalt krisesenter. Samtidig vil du være ett av våre ansikt på kontoret hvor mange av våre dyktige frivillige kommer innom. Du må derfor også ha evnen til å gi mennesker følelsen av å være velkommen. Respekt for våre verdier og menneskesyn er også nødvendig. Noe reising vil kunne påregnes.

Hovedoppgaver:

 • Daglig regnskapsføring i organisasjonen herunder løpende inntektsføring
 • Utarbeidelse av rapporter
 • Samarbeid med regnskapsbyrå
 • Oppfølging givere og giversystemer
 • Bistå med å holde regnskaps- og giversystemer løpende oppdatert, slik at styret og alle sentre har tilgang til oppdaterte regnskapstall
 • Bistå i å styrke og videreutvikle innsamlingsarbeidet

Følgende kompetanse søkes:

 • Økonomisk utdannet innen regnskap og bokføring
 • Erfaring fra regnskapsføring og økonomiforvaltning
 • God kjennskap til Tripletex
 • Bør ha erfaring med føring av prosjektregnskaper
 • Gjerne erfaring fra personaladministrative verktøy
 • Gjerne erfaring fra frivillighet
 • Kan jobbe selvstendig, god på å levere i tide og er komfortabel med vesentlig jobboppfølging gjennom digitale møter

Les hele utlysningen og søk via finn.no her.