Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS søker ny kommunikasjonsleder

Ledig 100% stilling som kommunikasjonsleder i Kirkens SOS. Søknadsfrist 21. januar.
Publisert: 13. januar 2022.
Foto: Avel Chuklanov

Hvis du brenner etter å bruke dine kommunikasjonsfaglige evner i en jobb med mening og stor betydning for enkeltmenneskers liv, har vi utfordringen for deg. Vår oppgave er å bidra til at alle skal kunne ha noen å snakke med når livet er på det mørkeste. Skal vi lykkes i det, må vi ha med oss en allsidig og rågod kollega på kommunikasjon som vet hvordan vi skal rekruttere flere frivillige medarbeidere, tenke strategisk, sette planer ut i handling og fremme vår krisetjeneste som et attraktivt sted for frivillig samfunnsinnsats. I vår administrative stab får du en sentral posisjon uten personalansvar med stor tillit, prøvd deg på mye, opplevd god kollegastøtte og mye stolthet over det vi sammen får bety for andre.

I Kirkens SOS arbeider de fleste med oppgaver knyttet til den operative krisetjenesten. Vi har en liten sentralstab som koordinerer og bistår lokale sentre i deres arbeid. Du vil inngå i den nasjonale staben og jobbe i team med kommunikasjonsansvarlige på våre sentre rundt om i Norge.


Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utarbeide strategier for, og gjennomføre synlighets- og rekrutteringskampanjer for å øke antallet frivillige medarbeidere. Kartlegge og iverksette best practice
 • Lage strategier for, og drifte vår nasjonale kommunikasjon gjennom sosiale medier
 • Arbeide tett med organisasjonens ledelse om kommunikasjonsspørsmål
 • Støtte lokale sentre i deres kommunikasjonsarbeid
 • Fremme god intern kommunikasjon
 • Utarbeidelse av nyhetsbrev, pressemeldinger og materiell
 • Delta i Landsekretariatets generelle arbeid med planlegging og gjennomføring av arrangementer

Kvalifikasjoner du må ha

 • Høyere relevant utdanning. Særlig relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • Relevant erfaring med kommunikasjon og markedsfaglig arbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Digital kompetanse, ikke bare å lage poster, men også å tenke strategisk, forstå targeting, målgruppestyring, hvilke kanaler som passer best til hva
 • God medie- og samfunnsforståelse


Det er ønskelig at du også har erfaring med

 • Planlegging og gjennomføring av ulike informasjons- og rekrutteringskampanjer
 • Erfaring med byrådsamarbeid
 • Erfaring fra organisasjon og frivillighet
 • Kjennskap til relevante produksjons-, publikasjons- og analyseverktøy
 • Erfaring med media


Personlige egenskaper

 • Selvstendig, men med gode samarbeidsevner
 • Evne til å tenke strategisk, helhetlig og langsiktig, og kjenner samtidig gleden ved å jobbe praktisk med gjennomføring
 • En driv og et engasjement som smitter
 • Du skaper trivsel rundt deg som kollega
 • Du har evne til å motivere andre
 • Du har ansvarsfølelse og blir med "hele veien til mål"
 • Effektiv og med stor arbeidskapasitet – kan jobbe i bredde med oppgaver
 • God vurderingsevne og evne til å tenke helhetlig
 • Evne til å bygge tillit både eksternt og internt. Oppleves tilgjengelig og serviceinnstilt
 • Du beholder oversikten, kan styre prosesser, delegere og koordinere arbeid


Vi tilbyr

 • Fast stilling i en spennende organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Gode kolleger i et team som vil se, støtte og styrke deg
 • En aktiv, kreativ og utfordrende arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale, med forsikringer og god pensjonsavtale
 • Sentralt og nyoppusset lokale rett ved Skøyen stasjon i Oslo

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens SOS' målsetninger og verdier, men utover det oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av religiøs og kulturell bakgrunn.

Se hele utlysningen og søk på stillingen på Finn.no her