Årsmelding for Kirkens SOS i Borg 2015

Her kan du lese årsmeldingen.