Årsmelding 2017 for Kirkens SOS i Borg

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste. Samlet besvarte organisasjonen opp mot 200 000 henvendelser i 2017. Vi takker både frivillige og ansatte i Borg for deres bidrag til at vi kan si: "Vi er her. Alltid." Her kan dere lese årsrapporten for 2017.