Årsmelding Kirkens SOS i Borg 2016

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste. Samlet besvarte organisasjonen opp mot 200 000 henvendelser i 2016. Borg har bidratt til at dette er mulig. Vi takker både frivillige og ansatte for innsatsen. Her kan dere lese årsrapporten for 2016.