Om SOS-chat

Kirkens SOS er landets største døgnåpne tjeneste på telefon. Nå ønsker vi å utvide åpningstiden på SOS-chat. Derfor trenger vi flere frivillige. Kanskje er du en av våre nye medarbeidere på SOS-chat?

Filmene på denne siden gir deg et autentisk innblikk i hva det betyr å være frivillig på SOS-chat (trykk på pilene).

SOS-chat er en skriftlig dialog som man får tilgang til via våre nettsider.
Både innskrivere og våre frivillige chattere er anonyme. Det gjør at mange føler at det er litt enklere å fortelle om ting som de ikke våger å si til andre. Vi chatter om gleder, sorger og savn, om fremtidsplaner og selvmordstanker - om livet slik det er her og nå. De fleste av de som tar kontakt på chat er under 25 år.
Hvert år besvarer vi samlet omkring 200 000 henvendelser på telefon, chat og melding. På chatten er kapasiteten per i dag omkring 10 000 samtaler.

Vi ønsker å kunne være til stede for enda flere som trenger noen å dele sine tanker, følelser og erfaringer med. Vil du være en av oss?

Søknadskjema

Vil du bli frivillig i Kirkens SOS?

Her kan du fylle ut og sende inn en søknad til det senteret som befinner seg nærmest ditt bosted:

SØKNADSKJEMA

Hva lærer du som frivillig?

 • Du lærer å møte mennesker i krise.
 • Du lærer å være et lyttende medmenneske.
 • Du lærer om andre menneskers livssituasjon.
 • Du lærer å takle emosjonelle situasjoner som utfordrer.
 • Du lærer å utforske og definere egne grenser.
 • Du samarbeider med og lærer av andre frivillige medarbeidere.

KAVLIFONDETS FILM OM SOS-CHAT

Hva kreves?

Som frivillig blir du godt ivaretatt av våre ansatte. Du får grundig opplæring før du går inn i tjenesten og tett oppfølging så lenge du er frivillig medarbeider.

 • Du har fylt 20 år og har avstand til egne kriser.
 • Du er vant med å chatte.
 • Du kan møte andre mennesker med respekt og omtanke uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn.
 • Du er villig til å gjennomføre et 40-timers kurs før du begynner som chat-vakt.
 • Som chat-vakt har du to vakter per måned.

MER OM Å VÆRE FRIVILLIG

Har du spørsmål?

Har du spørsmål som handler om å bli/være frivillig i Kirkens SOS? Ta kontakt med det SOS-senteret som er nærmest der du bor:

KONTAKTSKJEMA


Her finner du en oversikt over våre SOS-sentre rundt om i landet. Velg det som befinner seg nærmest ditt bosted:

KART SOM VISER ALLE SOS-SENTRENE