Frivillig på chat eller telefon

Vi ønsker alltid nye frivillige både på telefon og chat. I løpet av innføringskurset velger du hvilken tjeneste du vil ta del i. Alle frivillige, på telefon og chat, kan svare på SOS-meldinger, men rutinene varierer fra senter til senter. Ditt nærsenter finner du her.

Alle tjenestene våre er lavterskel, selvmordsforebyggende tilbud, for mennesker som kjenner at livet er tungt. Vi snakker om gleder, sorger og savn, om fremtidsplaner og selvmordstanker - om livet slik det er her og nå.

Om du liker å snakke i telefon, og føler deg mest komfortabel med en muntlig samtaleform, kan det hende telefon passer best for deg.

Om du er mer komfortabel med å skrive, og er vant med å chatte, er du kanskje vår nye frivillige på chat. De fleste av de som tar kontakt på chat er under 25 år.

Hvert år besvarer vi samlet omkring 200 000 henvendelser på telefon, chat og melding. Vi ønsker å kunne være til stede for enda flere som trenger noen å dele sine tanker, følelser og erfaringer med. Vil du være en av oss?

Hva lærer du som frivillig?

 • Du lærer å møte mennesker i krise.
 • Du lærer å være et lyttende medmenneske.
 • Du lærer om andre menneskers livssituasjon.
 • Du lærer å takle emosjonelle situasjoner som utfordrer.
 • Du lærer å utforske og definere egne grenser.
 • Du samarbeider med og lærer av andre frivillige medarbeidere.

KAVLIFONDETS FILM OM SOS-CHAT

Hva kreves?

Som frivillig blir du godt ivaretatt av våre ansatte. Du får grundig opplæring før du går inn i tjenesten og tett oppfølging så lenge du er frivillig medarbeider.

 • Du har fylt 20 år og har avstand til egne kriser.
 • Frivillige på chat må være vante med å chatte.
 • Du kan møte andre mennesker med respekt og omtanke uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn.
 • Du er villig til å gjennomføre et 40-timers kurs før du begynner som frivillig.
 • Som frivillig har du to vakter per måned.