Trenger du noen å snakke med?

Hvordan støtte oss fast?

Du kan velge å støtte Kirkens SOS i Norge, slik at pengene du gir deles mellom alle våre 12 SOS-sentre og landssekretariatet - eller du kan støtte ditt lokale SOS-senter:

JEG ØNSKER Å STØTTE KIRKENS SOS I NORGE.

JEG ØNSKER Å STØTTE MITT LOKALE SOS-SENTER.