Trenger du noen å snakke med?

Gi en samtale

Og hjelp oss til å være her ALLTID

Gi et engangsbeløp!

Ensomheten tar ikke ferie!

Flere tar kontakt i høytidene. Noen tenker på å ta sitt eget liv, andre trenger å slå av en prat. Det er godt å vite at en av våre 1000 frivillige er på vakt og har tid til å lytte.

Hvert døgn besvarer våre frivillige medarbeidere nærmere 500 henvendelser. Likevel får en av tre ikke svar.  Du kan bidra til at vi kan ta imot enda flere samtaler og en god samtale kan redde liv.

-Ord blir fattige, jeg møtte et menneske som forsto meg og som hadde tro på meg... Et lys i mørke rett og slett! Tilbakemelding fra en innringer.

Hvorfor gi til Kirkens SOS?

Kirkens SOS tar ikke betalt for sine tjenester: SOS-telefon, chat og melding.

Alle som tar kontakt blir møtt av frivillige medarbeidere. For å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestene trenger vi gode tekniske plattformer og flere frivillige. De må rekrutteres, læres opp og følges opp på best mulig måte.

En samtale har en kostnad på 150 kr.

Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle tjenestene. 

Støtt oss på ulike måter


Din trygghet som giver
Skattefradrag til givere

Fakta om Kirkens SOS

  • Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste.
  • Vi mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år og besvarer ca. 200 000 av dem.
  • Alle som tar kontakt med Kirkens SOS er anonyme og våre medarbeidere har taushetsplikt.
  • Vi skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise, - og forebygge selvmord.
  • Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og i overkant av 40 ansatte.
  • Kirkens SOS i Norge omfatter tolv lokale SOS-sentre, samt landssekretariatet i Oslo.
  • Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver fra fond, stiftelser, kirkelige innstanser, kommuner og privatpersoner for å opprettholde og utvikle virksomheten.

Mer om Kirkens SOS

Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål:
E-post: [email protected]/Telefon: 23 80 13 80

Kampanjeansvarlig: Christine Rokkedal
Epost: [email protected]
Telefon: 918 31 652

Generalsekretær: Leif Jarle Theis:
Epost: [email protected]
Telefon: 917 13 217