Informasjonsvideo om Kirkens SOS

Her kan du se en informasjonsvideo om å være frivillig medarbeider i Kirkens SOS