Å skape håp gjennom handling

Årets verdensdag for selvmordsforebygging har tema «Å skape håp gjennom handling».
Publisert: 10. september 2021.
Illustrasjon: Hanne Løvdahl

I en tid preget av pandemi, isolasjon, klimakrise og uro, er håp viktigere enn noen gang. Kirkens SOS sitt samfunnsoppdrag er å være en selvmordsforebyggende beredskapstjeneste med kompetente samtalepartnere som vil gi livsmot og styrke til den som tar kontakt. I høst ønsker vi nasjonalt å utdanne 400 nye frivillige «håpsbærere» som kan skape gode samtaler i vår døgnåpne krisetjeneste.

Mange av de som tar kontakt med Kirkens SOS gjør dette nettopp fordi de kjenner på håpløshet, frykt eller uro for fremtiden. En trenger ikke følge nøye med i nyhetsbildet for å erfare at ting kan føles overveldende eller skremmende. Et eksempel som gjenspeiler seg i samtalene hos Kirkens SOS er klimakrisen som er aktualisert i årets valgkamp:

– Vi må ikke underslå alvoret, men heller ikke snakke til barn og unge som om alt håp er ute, uttalte Lasse Heimdal, generalsekretær i KSOS, nylig til Vårt Land.

Når mennesker har det vondt går tiden sakte, og kan oppleves uendelig lang sammenlignet med hvordan det erfares når man er på et bra sted i livet. Da trengs det gode lyttere, som er der og har tid til å møte mennesker med angst, uro og opplevelse av et bunnløst mørke. Frivillige i Kirkens SOS er «håpsbærere» i den forstand at et empatisk lyttende medmenneske kan ha stor betydning når noen står i en krise. At noen faktisk tåler å høre om livet sånn som det er, kan styrke livsmot og håp for den som har det vanskelig.

Hvordan har du det egentlig?

Konserndirektør Lars Erik Lund har fått overveldende respons etter at han nylig valgte å dele en personlig tekst om egen depresjon og hvordan han egentlig har det. At Lund sier at han hver dag kjenner seg «bedrøvet, trist eller på en eller annen måte nedstemt» kom svært overraskende for mange rundt ham, og står i sterk kontrast til hvordan han fremstår fra utsiden. Lund sitt ønske om at det verken skal være skamfullt eller stigmatiserende å snakke høyt om å være deprimert eller å ha det vanskelig, er et engasjement vi i Kirkens SOS deler. Vårt ønske er at flere snakker sammen og blir trygge på å skape gode samtaler om vanskelige ting. Større åpenhet om hvordan man har det, er et første avgjørende steg for å få hjelp til å få det bedre.

Kirkens SOS Møre og Romsdal består av et mangfold av frivillige med hensyn til alder, livssyn, bakgrunn og utdannelse. Det de har til felles er et ønske om å gjøre en forskjell og en vilje til å bidra! Håpets kraft er jo nettopp det at mennesker stiller opp for hverandre! Vi vektlegger grundig opplæring, veiledning og kursing for å gi verktøy, bli bevisst mulige måter å forholde seg på, spørre og utforske i møte med den som trenger en samtale.

Bli en «håpsbærer» du også. Se mer og søk på kirkens-sos.no/frivillig.

Hilde Lillestøl

Leder Kirkens SOS Møre og Romsdal