Bli «en for andre», du også!

1. februar, den første i andre, fokuserer Kirkens SOS på alle som er og vil være ‘En for andre’. Det er det frivilligheten handler om: Å gjøre en innsats for noe eller noen andre. Vi hyller frivilligheten!
Publisert: 1. februar 2021.

Hvert år skaper frivilligheten i Norge verdier for milliarder. Det gir oss god grunn til å feire. Men aller viktigst er engasjementet og dugnaden som gir verdier langt ut over de økonomiske måleenhetene.

Våre 1000 frivillige, som besvarer krisetjenestene våre på telefon, melding og chat, jobber totalt sett 200 timer i snitt per år. Dette tilsvarer 200 000 timer i året. Om alle disse timene skulle blitt lønnet, med nattillegg, helgetillegg og sosiale kostnader, hadde det kostet mer enn 70 millioner kroner.

100 000 frivillige organisasjoner i Norge bidrar på ulikt vis og løser ulike oppgaver som til sammen gjør at hjulene går rundt og at vi har det bedre – sammen. Kirkens SOS er en av veldig mange, og vår oppgave er å fremme livsmot og håp for mennesker i følelsesmessig- og eksistensiell krise. For livet kan være både godt og vondt, lett og krevende – og da trengs det noen som kan ta de vanskelige samtalene. Livet blir bedre når det alltid er noen der med tid til samtale, og for de som tar kontakt så har det en helt egen verdi at de snakker med en frivillig – noen som sitter der fordi de selv vil og møter med engasjement og varme. Alle som svarer på telefoner, meldinger og chat er frivillige. Det er de som er her kl. 04.00 natt til 1. juledag og klokken 14.00 på formiddagen en helt vanlig tirsdag. Uten dem ville det ikke vært noen Kirkens SOS.

Det er en storhet i det å vite at liv kan reddes, håp kan skimtes, fremtid kan anes, glede kan spire, livsmot kan gro. Kirkens SOS er stolte av at det til enhver tid er rundt 1000 mennesker som dedikerer deler av sin tid og oppmerksomhet ene og alene rundt det å være til stede for alle som måtte trenge det. Være der fordi vi alle trenger hverandre og ingen skal behøve å være alene når livet er vanskelig. Det er ikke liten innsats som blir gjort helt frivillig.

Frivillighet har en egen verdi for nettopp gjennom dette fenomenet gjennom menneskers engasjement for gode saker, bedre liv, andres og egne rettigheter, fremmes mot og livsglede. Norge ville vært veldig annerledes og mye fattigere uten.

Til tross for den enorme frivillige innsatsen som skjer og de veldig mange som allerede bidrar frivillig så jobber enhver frivillig organisasjon hele tiden med å knytte til seg nye ildsjeler. Da er det godt når forskningen viser at mange av de som ennå ikke er frivillige kunne tenke seg å bli det. Og enda bedre er det at årsaken de oppgir når de blir spurt om hvorfor de ikke er frivillige, er at de ikke er blitt spurt. Jeg tar den utfordringen, og om du er en av de som ikke har blitt spurt, så benytter jeg anledningen til å spørre deg nå: Kunne du tenke deg å bli frivillig? Kunne du tenke deg å ‘være en for andre’ og gjøre en innsats som betyr noe for andre mennesker?