Kirkens SOS søker frivillige med lang livserfaring

Ensomhet og isolasjon gjør at flere trenger noen å snakke med, og det siste året har pågangen og alvorligheten i henvendelsene til landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett økt. Kirkens SOS trenger derfor frivillige med lang livserfaring mer enn noen gang.
Publisert: 18. januar 2021.

I en tid hvor mange andre tilbud er begrenset, kan Kirkens SOS fortsatt tilby et meningsfullt frivillig engasjement. Vi ønsker nå å engasjere enda flere seniorer og nylige pensjonister i vårt fylke gjennom et eget prosjekt med fokus på en trygg, inkluderende og mangfoldig frivillighet.

Samtidig er alder en faktor vi må ta særlig hensyn til med tanke på risiko for smitte av Covid-19. Digitale løsninger gjør det likevel mulig å inkludere senior frivillige på en trygg måte. Med prosjektstøtte fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Stiftelsen DAM kan Kirkens SOS tilby skreddersydd veiledning og ekstra tilrettelegging for de som mangler erfaring med bruk av datamaskin og programvare for videosamtale.

Vi håper mange frivillige vil la seg engasjere. For den som trenger noen å snakke med har det en uvurderlig verdi å bli møtt av en frivillig med livserfaring som har tid til å lytte.

Vårt neste digitale innføringskurs har oppstart 3. mars. Vil du bli med?

Du kan fylle ut søknadsskjema her.

Vil du vite mer? Da finner du mer informasjon her, eller så kan du ta kontakt med oss på telefon: 70100992 eller e-post: [email protected]