Nytt styre i Kirkens SOS Møre og Romsdal

Det nye styret er valgt frem ved det digitale årsmøtet 22. mars 2021.
Publisert: 27. april 2021.

Det nye styret til Kirkens SOS Møre og Romsdal er valgt frem ved årsmøtet 22. mars 2021, og består av følgende styremedlemmer:

Jan Kåre Aurdal, Kari-Ann Slyngstad Jensen, Leidulv Grimstad, Mette Loe, Greta Sandanger Goksøyr, Are Opdahl og Mali Åm.

Det har også blitt valgt to varamedlemmer og en frivillig representant.

Greta Sandanger Goksøyr er frivilliges representant, med Stephanie Bringslid som personlig vara. Leidulv Grimstad er 1. vararepresentant som møter fast i styret, og Åge Vikestrand er 2. vararepresentant.

Styret: Jan Kåre Aurdal, Kari-Ann Slyngstad Jensen, Leidulv Grimstad, Mette Loe, Greta Sandanger Goksøyr, Are Opdahl og Mali Åm.