Trenger du noen å snakke med?

Få et innblikk i Kirkens SOS

Kirkens SOS tilbyr den gode samtalen og et medmenneske som lytter. Det handler om nestekjærlighet, frivillighet, engasjement, håp og en urokkelig tro på livet.

Vi tåler smerten, vi er ikke redde for det som ofte er vanskelig å sette ord på. Vi er her for å lytte til deg som trenger en å fortelle de tunge tankene til. Hos oss er det alltid noen på vakt. Vi er her 24 timer i døgnet - alltid.

Her er fortellinger, dikt, sitater og betraktninger som gir deg innblikk i hva Kirkens SOS er.

Se lenger ned på siden.

Fortalt av de som har ringt eller skrevet til oss

- Ord blir fattige, jeg møtte et menneske som forsto meg og som hadde tro på meg... Et lys i mørke rett og slett!
Tilbakemelding fra en innringer.

Flere sitater finner du her

Poesi som setter ord på det vakre og det vonde

Kan du se meg som jeg er?
Jeg er mer enn mine minner,
men er skjult i skyggeklær,
hvor jeg mer og mer forsvinner! Klikk her for å se resten av salmen.

Fra en salme av Asle E. Bjorvatn, Kirkens SOS i Agder.