Årsmelding Kirkens SOS i Rogaland 2016

Her kan du lese om våre aktiviteter og resultater i 2016.
Bilde: Kirkens SOS/ fotograf Torstein Ihle

Les vår årsmelding for 2016: Årsmelding Kirkens Sos i Rogaland