Årsmelding Kirkens SOS Rogaland 2018

Her kan du lese om våre aktiviteter og resultater i 2018.
Bilde: Kirkens SOS/ fotograf Torstein Ihle

Les vår årsmelding for 2018: Årsmelding 2018