Årsmelding Kirkens SOS i Rogaland 2017

Her kan du lese om våre aktiviteter og resultater i 2017.
Bilde: Kirkens SOS/ fotograf Torstein Ihle

Les vår årsmelding for 2017: Årsmelding 2017