Vivat-kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare 7.-8.desember 2017

Vi har alle ansvar for å hjelpe når kriser rammer medmennesker. Førstehjelp ved selvmordsfare kan sammenlignes med akutt hjelp som alle bør kunne yte, ved for eksempel trafikkulykker. Det er en måte å redde liv på. Det er viktig at den som først kommer i kontakt med en person i selvmordsfare kan hjelpe. 
Et to-dagers kurs som hjelper deg å hjelpe mennesker i selvmordsfare.
Kirkens SOS i Telemark arrangerer dette kurset 7.-8.desember 2017 og du har muligheten til å være med.

På kurset lærer du: 
  • å bli mer lydhør overfor personer i selvmordsfare
  • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
  • hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
  • gjøre en vurdering av selvmordsfaren
  • lage og iverksette en plan, hvor målet er å berge liv
  • bruke lokale ressurser i krisehjelp
Høres dette ut som noe som kan være interessant å lære? Kurset får gode tilbakemeldinger og vi tror du kan se på det som en god investering å delta her.