Fagdag og lederskifte i Kirkens SOS Telemark

Lørdag 7/4-18 var ca 45 frivillige medarbeidere som er knyttet til krisetjenesten i Kirkens SOS i Telemark samlet til vårens fagdag på Årnes Kafeteria på Gvarv. På fagdagen ble også lederskifte mellom Arne Sørlie og Melle Aakenes markert.

Årlig samles alle medarbeiderne i Krikens SOS i Telemark til to fagdager og 4 veiledningssamlinger. Dette er obligatorisk for de frivillige. På denne måten oppdateres SOS-medarbeiderne på viktige emner, og får støtte til å bearbeide krevende samtaler.

Temaet 7/4 var den samtalemetodikken som Kirkens SOS benytter i møte med dem som tar kontakt på telefon og via internett. Lene Hopland Bergset, fagansvarlig ved landssekretariatet i Kirkens SOS i Norge, var hovedinnleder. 

I løpet av fagdagen ble også lederskiftet i Kirkens SOS i Telemark markert. Arne Sørlie går nå av med pensjon etter at han har vært daglig leder siden juli 2015. Han kom da fra en lederstilling i Kirkens SOS i Tunsberg, og har vært engasjert i krisetjenesten helt fra 2003. Arne ble hedret for sin gode lederinnsats i Telemark gjennom taler og blomsteroverrekkelse fra de frivillige. 

Styret i Kirkens SOS i Telemark har ansatt Melle Aakenes som ny daglig leder. Hun er 57 år, utdannet siviløkonom og har en videreutdanning i pedagogikk og en mastergrad i verdibasert ledelse. Melle var leder av Kirkens SOS i Telemark fra 2003 til 2015, og går dermed løs på sin andre lederperiode i virksomheten. Nå kommer hun fra en stilling som integreringskonsulent i Fønix as i Sandefjord, der hun har undervist elever som deltar i introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere. Melle har spesiell erfaring innenfor frivillighetsledelse i ulike virksomheter i Telemark, og skrev i 2013 masteroppgaven – «Verdien av det ubetalte er ubetalelig».

Avtroppende og påtroppende daglig leder ble på fagdagen intervjuet av administrasjonsmedarbeider Stine S. Risanger. Både Arne og Melle uttrykte noen av sine tanker om Kirkens SOS sin viktige rolle som døgnåpen krisetjeneste. Begge understreket de det unike ved at det er godt utrustede frivillige medarbeidere som betjener krisetelefonen og nett-tjenesten. Det frivillige aspektet i Kirkens SOS åpner noen helt spesielle «kanaler» i samtalene, hevdet de to.

Bildet bak de to intervjuobjektene er tatt våren 2015 – da Melle Aakenes overlot stafettpinnen til Arne Sørlie. Nå får hun den tilbake. Lite visste de den gangen at bildet kunne brukes på nytt…