Vi søker frivillige veiledere til vårt fagteam

Kirkens SOS er en spennende frivillighetsarena. Når vi rekrutterer frivillige, er det som regel medarbeidere til å betjene vår døgnåpne krisetjeneste vi er ute etter. Denne gangen er vi i Kirkens SOS Telemark på jakt etter 3 frivillige veiledere, som har som oppgave å gi gruppeveiledning til våre 50 frivillige 4 ganger i året.

I en årrekke har vårt SOS-senter her i Telemark knyttet til seg frivillige veiledere med profesjonell veiledningsbakgrunn, som er organisert i et fagteam sammen med ansatt leder av Kirkens SOS Telemark. Noen i fagtemaet vårt går nå ut av tjenesten, og vi trenger derfor nye veiledere. Veiledningen i Kirkens SOS foregår etter krisetjenestens anerkjente metoder, og har som mål å motivere og inspirere frivillige medarbeidere til å fortsette i tjenesten.

Er du en som på denne måten har lyst til å bidra inn i Kirkens SOS sin livsviktige krisetjeneste? Har du relevant kompetanse til dette, og kanskje også erfaring som frivillig fra Kirkens SOS? Og har du tid til 2 veiledningssamlinger + 2 planleggingsmøter i halvåret?

Vi kan tilby en meningsfylt og spennende sammenheng – der du både kan gi av deg selv og utvikle deg. Vi ønsker at du sender oss en presentasjon av deg selv på mail innen 15/8-19. Beskriv din motivasjon for å bidra som frivillig veileder i Kirkens SOS. Vi ønsker også at du viser til referanser. Har du ytterligere spørsmål så ta kontakt med Melle Aakenes, leder av Kirkens SOS Telemark – 900 59 297.

Her er noen av oss som nå utgjør fagteamet for Kirkens SOS Telemark: Vi ønsker oss flere veiledningskolleger!

Fv. Elene Øverli, tidligere veileder v/familiekontoret i Skien Kommune, Melle Aakenes, leder av Kirkens SOS Telemark og Øystein Gunnersen, sokneprest i Skien kirke. I tillegg består fagteamet av Wencke Dahl, undervisningsinspektør i Skien kommune og Arne Austad, psykiater.

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og via internett. Takket være omlag 1000 frivillige medarbeidere som landet over gir generøst av sin fritid, og går på vakt 2 ganger i måneden. Vi svarer på over 500 henvendelser hvert eneste døgn fra mennesker som trenger noen å snakke med når livet er vanskelig. Kirkens SOS er organisert som en landsforening med 11 lokale sentra. Disse får en solid grunnopplæring, og gis veiledning 4 ganger i året. Kirkens SOS Telemark er lokalisert i Skien og på Gvarv, og vi har ca 50 frivillige medarbeidere knyttet til vårt senter.