INNFØRINGSKURS FOR NYE FRIVILLIGE FRA TELEMARK - HØSTEN 2021

Her finner du informasjon og kursplan for innføringskurs fortrinnsvis for søkere fra Fyresdal, Vinje og Hjartdal. Andre er også velkomne til å søke om datoene passer.
Publisert: 1. juni 2021.
Illustrasjonsfoto: Dylan Gillis
  • Kurset tilbys fortrinnsvis for søkere fra Fyresdal, Vinje og Hjartdal i samarbeid med disse kommunene
  • Kurset består av fysiske og digitale samlinger på 3 lørdager og 4 onsdager
  • Vi oppfordrer spesielt menn til å søke kurset


18/9-21 Lørdagssamling i Hjartdal (kl 10:00 – 17:00 – info om sted følger senere)

Ved starten av tjenesten. Mål og verdigrunnlag. Din motivasjon.

Den gode samtalen. Lytte, utforske følelser og avdekke selvmordsfare.


29/9-21 Digital onsdagssamling (kl 18:00 – 21:00)

Selvmord/intervensjon ved selvmordsfare. Å møte den som ikke orker livet. Del 1


6/10-21 Digital onsdagssamling (kl 18:00 – 21:00)

Selvmord og intervensjon ved selvmordsfare. Del 2

I ukene 40-42 gjennomføres lytte-/prøvevakter (avtales individuelt)


23/10-21 Lørdagssamling i Fyresdal (kl. 10:00 – 17:00 – info om sted følger senere)

Hvem er jeg på vakt? Rolleforståelse som frivillig.

Behandle eller møte? Kunnskap og holdninger om å møte den som strever psykisk.


27/10-21 Digital onsdagssamling (kl. 18:00 – 21:00)

Når tro møter tro. Å stå i eksistensielle samtaler.

I ukene 42-44 gjennomføres prøvevakter (avtales individuelt)


3/11-21 Digital onsdagssamling (kl 18:00 – 21:00)

Konsekvenser av overgrep. Hvordan møte?


6/11-21 Lørdagssamling i Vinje (kl 10:00 – 17:00 – info om sted følger senere)

De som ringer ofte. Om grensesetting og avslutting av samtaler.

Livet på vakt. Veiledning, oppsummering og avslutning.Kontaktinformasjon på oss som er kursansvarlige


Anne Line Diesen (leder Kirkens SOS Tunsberg): 971 79 720

[email protected]

Melle Aakenes (leder Kirkens SOS Telemark): 900 59 297

[email protected]


Søknader tas imot fortløpende. Se mer info og søknadsskjema på www.kirkens-sos.no/frivillig.