Frivillighet gir mindre ensomhet

I en tid hvor mange andre tilbud er begrenset, kan Kirkens SOS fortsatt tilby et meningsfullt frivillig engasjement. Med prosjektstøtte fra Stiftelsen DAM, Fylkesmannen i Trøndelag og Erbos gavefond kan Kirkens SOS i 2021 tilby ekstra tilrettelegging og veiledning for de som ønsker praktisk hjelp ved bruk av datamaskin og programvare for videosamtale.
Publisert: 8. januar 2021.

Ensomhet og isolasjon gjør at flere trenger noen å snakke med, og det siste året har både pågangen og alvorligheten i henvendelsene til landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett økt. Kirkens SOS trenger derfor frivillige med livserfaring mer enn noen gang. I en tid hvor mange andre tilbud er begrenset, kan Kirkens SOS fortsatt tilby et meningsfullt frivillig engasjement. Vi tror at fokus på digital deltakingskompetanse er nødvendig for å ivareta en trygg, inkluderende og mangfoldig frivillighet. Kirkens SOS ønsker å engasjere enda flere seniorer og nylige pensjonister i vårt fylke.

Kirkens SOS Trøndelag engasjerer idag 130 frivillige i ulike aldre i Trondheim og omegn, og tror særlig at potensialet for et frivillig engasjement hos seniorer og pensjonister er stort. For mange er et frivillig engasjement også en vei til en aktiv og meningsfull alderdom. Frivillighet kan forebygge ensomhet og isolasjon. Samtidig er alder en faktor vi må ta særlig hensyn til med tanke på risiko for smitte av covid-19. Digitale løsninger gjør det likevel mulig å inkludere senior frivillige på en trygg måte.

Med prosjektstøtte fra Stiftelsen DAM, Fylkesmannen i Trøndelag og Erbos gavefond kan Kirkens SOS i 2021 tilby ekstra tilrettelegging og veiledning for de som ønsker praktisk hjelp ved bruk av datamaskin og programvare for videosamtale. Vi kan også tilby utlån av data-utstyr ved behov. Vi ønsker å oppmuntre flere seniorer til å delta som frivillige, og vil skreddersy opplæring slik at man kan kjenne seg trygg på også å delta ved digitale innføringskurs og veiledning for å bli godt utrustet som samtalepartner med mennesker i sårbare og isolerte livssituasjoner.

Palma Sjøvik er en av våre erfarne senior frivillige på over 80 år, som hadde en pause fra samtalevakter under nedstengningen i vår, men som denne høsten har tatt vakter igjen fra et vaktrom med gode smittevern-rutiner. I november la vi om samlingene i veiledningsgruppene til digitale video-samtaler på Teams. Da tok Palma med seg sin bærbare PC til kontoret, og fikk hjelp med verktøyet som trengs for å delta i Teams-møter på nett. «Dette kan alle lære seg», sier Palma. -«Jeg vet at min vakt-tjeneste trengs, og jeg trives her i et støttende miljø mellom oss frivillige i alle aldre.»

Kirkens SOS har nye innføringskurs på 8 samlinger av 3 timer hvert semester. Neste kurs starter 25.januar, og har fortsatt noen ledige plasser. Mot slutten av kurset har man en prøvevakt sammen med en annen frivillig, og forplikter seg i første omgang til å ta 2 vakter i måneden i 1 år. Som vakt får du også veiledning i grupper, og faglig påfyll på tema som berøres i samtalene.

Vi håper mange frivillige vil la seg engasjere. For den som trenger noen å snakke med har det en uvurderlig verdi å bli møtt av en frivillig som har tid til å lytte.