Trenger du noen å snakke med?

Nye åpningstider på SOS-chat

Fra lørdag 3. september er SOS-chat er åpent hver dag fra 18.30 – 22.30. Helt siden Kirkens SOS åpnet SOS-chat har pågangen vært stor, og vi merker at det er mange som aller helst vil skrive med oss om det de tenker på. Vi har jobbet kontinuerlig for å utvide kapasiteten slik at så mange som mulig får snakket med oss på chat, og nå utvider vi igjen!
Publisert: 1. september 2016.

-Allerede lørdag 3. september vil åpningstidene til SOS-chat endre seg. Vi opplever at pågangen er såpass liten på dagtid at vi nå heller vil åpne på kvelden, sier Lene Hopland Bergset, fagansvarlig i Kirkens SOS.

Åpningstiden på lørdager blir nå fra 18.30 til 22.30 slik som det er de andre dagene. - I tillegg kan vi endelig ha åpent på søndagene også, fortsetter Bergset entusiastisk. Kirkens SOS jobber kontinuerlig med å rekruttere nye frivillige medarbeidere både til telefonen og til SOS-chat, og utvider etter hvert som vi har anledning. 

- De første månedene vil vi ha noe redusert kapasitet lørdager og søndager fordi vi ennå ikke har så mange frivillige at vi klarer å ha like mange på vakt da som vi har på ukedagene, forteller Lene.