Trenger du noen å snakke med?

Gi tid, tro på - og gi håp til mennesker i krise

Kirkens SOS sin visjon er at vi skal gi tid til, tro på og håp for mennesker i krise.


Videre skal Kirkens SOS sine tjenester kunne defineres med følgende begreper:

Frivillighet; de som tar kontakt møter frivillige medarbeidere som lytter.
Åpenhet; de som tar kontakt skal bli møtt med åpenhet og respekt.
Tilgjengelighet; vi er en døgnåpen tjeneste og er her alltid.
Anonymitet; de som tar kontakt trenger ikke å oppgi sin identitet.

Det er ingen tilfeldighet at vi har valgt å bygge vår tjeneste på frivillighet. Vi mener frivillige medmennesker bærer en varme, interesse og et engasjement som vi trenger for å fylle vårt oppdrag på best mulig måte. De som tar kontakt med oss skal bli møtt av et likeverdig medmenneske, verken av leger, myndighetspersoner eller spesialister.

Vi mener også at det er grunnleggende viktig å være tilgjengelig alltid: 24 timer i døgnet, hver eneste dag hele året. Uansett når krisen rammer skal vi være tilstede sammen med de som trenger noen å snakke med.

De som trenger Kirkens SOS må kunne ta kontakt anonymt om de ønsker det. Det kan være lettere å snakke åpent til et menneske som ikke vet hvem du er, som ikke vet annet enn det du selv forteller og som du ikke skal treffe igjen. Møtet med Kirkens SOS er et her og nå møte. Vi følger ikke opp de som tar kontakt, men er alltid tilstede for en god prat når behovet melder seg.

Det bør nevnes at vi har rutiner for å varsle AMK/ambulanse ved akutt selvmordsfare.