10 samtaletips

God å snakke med kurset bygger på 10 av Kirkens SOS sine beste tips til å bli en bedre samtalepartner. 

Vi jobber oss gjennom hvert tips på kurset. Vi bruker praktiske eksempler, rollespill og hverandre under kurset. 

  1. Ta deg tid til å lytte

  2. Vis at du lytter og ønsker å forstå

  3. La den andre få snakke

  4. Gi anerkjennelse og støtte

  5. Hjelp til med å rydde

  6. Gi heller innspill enn råd

  7. Let etter lyspunktene

  8. Tål stillhet

  9. Avklar forventninger

  10. Hold på hemmeligheter

Her kan du lære mer om våre samtaletips


"Dere traff inner-tier hos hver enkelt av oss. Dette trenger vi for å bli tryggere i samtalesituasjoner


Tilbakemelding fra kursdeltakere