10 samtaletips

God å snakke med kurset bygger på 10 av Kirkens SOS sine beste tips til å bli en bedre samtalepartner.

Vi jobber oss gjennom hvert tips på kurset. Vi bruker praktiske eksempler, rollespill og hverandre under kurset.

  1. Ta deg tid til å lytte

  2. Vis at du lytter og ønsker å forstå

  3. La den andre få snakke

  4. Gi anerkjennelse og støtte

  5. Hjelp til med å rydde

  6. Gi heller innspill enn råd

  7. Let etter lyspunktene

  8. Tål stillhet

  9. Avklar forventninger

  10. Hold på hemmeligheter


"Dere traff inner-tier hos hver enkelt av oss. Dette trenger vi for å bli tryggere i samtalesituasjoner


Tilbakemelding fra kursdeltakere