Trenger du noen å snakke med?

Landssekretariatet og Landsstyret

Kirkens SOS

Lovisenberggata 15a
0456 Oslo

+47 23 08 13 85
+47 23 08 13 80
7011 05 20067
971.275.596

Lasse Heimdal

Generalsekretær
23 08 13 82

Lene Hopland Bergset

Fagansvarlig
23 08 13 80

Hailey K. Hammer

Kommunikasjonsansvarlig
23 08 13 84

Christina Bütof

Økonomiansvarlig
23 08 13 80

Thomas Grønli

IKT- og administrasjonsansvarlig
23 08 13 86

Landsstyrets medlemmer

Landsstyret og landssekretariatet koordinerer arbeidet til Kirkens SOS. Landsstyret består av:

Styrets faste medlemmer (velges for 2 år):

Sissel Vartdal (valgt 2017, sist for 2021-23 som leder)

Bjørn K. Soknes (valgt 2017, sist for 2021-23)

Sigmund Lindgård (valgt 2015, sist for 2021-23)

Steinar Nørstebø (valgt som vara i 2017, sist som fast medlem for 2021-23)

Anne Marie Nyre Johansen (valgt 2020 og 2021-22 som vararepresentant, opprykk til fast medl fra sept-21)

Hilde Lillestøl (valgt for 2021-23 som ansattes representant)

Karin Skolseg (valgt 2017, sist for 2021-23 som frivilliges representant)

Vararepresentanter (velges for ett år):

Svein Fuglestad (valgt for 2021-22 som 2.vararepresentant, opprykk til 1. vara fra sept-21)

Inger Stølan Hymer (valgt 2020, sist valgt for 2021-22 som ansattes vararepresentant)

Marianne Huse (valgt 2019, sist for 2021-22 som frivilliges vararepresentant)

Valgkomité (velges normalt for 3 år, hvorav ett medlem velges hvert år):

Hildegunn Dømble Hermansen (valgt 2019, sist for 2021-22)

Torstein Lalim (valgt 2019, sist for 2021-22)

Dina Willemse (valgt 2019, sist for 2021-22)


Styrets medlemmer inkludert varamedlemmer kan være medlem av landsstyret i maksimum åtte år i sammenhengende valgperioder.

KONTAKTINFORMASJON til Kirkens SOS / landssekretariatet finner du nedenfor: