Trenger du noen å snakke med?

Landssekretariatet og Landsstyret

Kirkens SOS

Hoffsveien 1B
0275 Oslo

+47 23 08 13 85
+47 23 08 13 80
7011 05 20067
971.275.596

Lasse Heimdal

Generalsekretær
23 08 13 82

Monica Csango

Kommunikasjonsleder
23 08 13 80

Landsstyrets medlemmer

Landsstyret og landssekretariatet koordinerer arbeidet til Kirkens SOS. Landsstyret består av:

Styrets faste medlemmer (velges for 2 år):


Bjørn K. Soknes (valgt 2017, sist for 2021-23)
Sissel Vartdal (valgt 20127, sist 2021-23 som leder)
Sigmund Lindgård (valgt 2015, sist for 2021-23)
Steinar Nørstebø (valgt som vara i 2017, sist som fast medlem for 2021-23)
Anne Marie Nyre Johansen (vara fra 2020, fast medl fra sept-21, fast medl.2022-24)
Hilde Lillestøl (valgt for 2021-23 som ansattes representant)
Karin Skolseg (valgt 2017, sist for 2021-23 som frivilliges representant)

Vararepresentanter (velges for ett år):

Svein Fuglestad (valgt 2021-22 som 2.vararepresentant, 1. vara fra sept-21, sist for 2022-23)
Sigurd Egeland valgt som 2.vara til styret for 2022-23
Inger Stølan Hymer (valgt 2020, sist valgt for 2022-23 som ansattes vararepresentant)

Marianne Huse (valgt 2019, sist for 2022-23 som frivilliges vararepresentant)

Valgkomité (velges normalt for 3 år, hvorav ett medlem velges hvert år):

Hildegunn Dømble Hermansen (valgt 2019, sist for 2022 for ett år 2022-23)
Torstein Lalim (valgt 2019, sist 2022 for to år 2022-24)
Marit Kristine Hisdal valgt 2022 for tre år (2022-25)

Styrets medlemmer inkludert varamedlemmer kan være medlem av landsstyret i maksimum åtte år i sammenhengende valgperioder.

Revisor:
PWC er valgt som foreningens revisor, sist på landsmøtet 2022 for ett år

KONTAKTINFORMASJON til Kirkens SOS / landssekretariatet finner du nedenfor: