Trenger du noen å snakke med?

Landssekretariatet og Landsstyret

Kirkens SOS

Lovisenberggata 15a
0456 Oslo

+47 23 08 13 80
7011 05 20067
971.275.596

Lasse Heimdal

Generalsekretær
951 51 194

Lene Hopland Bergset

Fagansvarlig
23 08 13 80

Hailey K. Hammer

Kommunikasjonsansvarlig
23081380

Christina Bütof

Økonomiansvarlig
23 08 13 80

Thomas Grønli

IKT- og administrasjonsansvarlig
417 68 678

Landsstyrets medlemmer

Landsstyret i perioden 2017-2019 består av:

Eigil Morvik - leder
Bjørn K. Soknes
Sigmund Lindgård
Sissel Vartdal
Marit K. Hisdal
Anne Bye Sandal (representant valgt av og blant de ansatte)

Karin Skolseg (frivilliges representant)


1. vara: May Bente Stuart Vatre, 2. vara: Steinar Nørstebø