Trenger du noen å snakke med?

Landssekretariatet og Landsstyret

Kirkens SOS

Lovisenberggata 15a
0456 Oslo

+47 23 08 13 85
+47 23 08 13 80
7011 05 20067
971.275.596

Lasse Heimdal

Generalsekretær
23 08 13 82

Lene Hopland Bergset

Fagansvarlig
23 08 13 80

Hailey K. Hammer

Kommunikasjonsansvarlig
23 08 13 84

Christina Bütof

Økonomiansvarlig
23 08 13 80

Thomas Grønli

IKT- og administrasjonsansvarlig
23 08 13 86

Landsstyrets medlemmer

Landsstyret og landssekretariatet koordinerer arbeidet til Kirkens SOS. Landsstyret består av:

Styrets faste medlemmer (velges for 2 år): Eigil Morvik - leder (sist valgt 2019) Sissel Vartdal (sist valgt 2019) Bjørn K. Soknes (sist valgt 2019) Sigmund Lindgård (sist valgt 2019) Marit K. Hisdal (sist valgt 2019) Anne Bye Sandal (sist valgt 2019 som ansattes representant) Karin Skolseg (sist valgt 2019 som frivilliges representant)

Vararepresentanter (velges for ett år): Steinar Nørstebø (sist valgt 2020 som 1.varaprepresentant) Anne Marie Johansen (sist valgt 2020 som 2.vararepresentant) Inger Stølan Hymer (sist valgt 2020 som ansattes vararepresentant) Marianne Huse (sist valgt 2020 som frivilliges vararepresentant)

Valgkomité: Hildegunn Dømble Hermansen (sist valgt 2019 for ett år) Torstein Lalim (sist valgt 2019 for ett år) Dina Willemse (sist valgt 2019 for ett år)

KONTAKTINFORMASJON til Kirkens SOS / landssekretariatet finner du nedenfor: