Trenger du noen å snakke med?

Landssekretariatet og Landsstyret

Kirkens SOS

Lovisenberggata 15a
0456 Oslo

+47 23 08 13 80
7011 05 20067
971.275.596

Leif Jarle Theis

Generalsekretær
Telefon: 23 08 13 80

Lene Hopland Bergset

Fagansvarlig og fungerende generalsekretær
Telefon: 416 92 883

Christine Rokkedal

Markedsansvarlig
Telefon: 918 31 652

Christina Bütof

Fungerende administrasjons- og økonomiansvarlig
Telefon: 23 08 13 80

Håvard Slåttå

Administrasjons- og økonomiansvarlig - i permisjon til august
Telefon: 23 08 13 80

Landsstyrets medlemmer

Landsstyret i perioden 2017-2019 består av:

Eigil Morvik - leder
Sissel Vartdal
Bjørn K. Soknes
Helge Sølvberg

Sigmund Lindgård
Unni Letnes Nergård og Asle Bjorvatn (representanter valgt av og blant de ansatte)
Karin Skolseg (frivilliges representant)


1. vara: Marit Kristine Hisdal, 2. vara: Steinar Nøstebø, 3. vara: Kåre Dag Mangersnes.