Trenger du noen å snakke med?

Landssekretariatet og Landsstyret

Kirkens SOS

Lovisenberggata 15a
0456 Oslo

+47 23 08 13 80
7011 05 20067
971.275.596

Leif Jarle Theis

Generalsekretær
Mobil: 917 13 217

Lene Hopland Bergset

Fagansvarlig
Telefon: 23 08 13 80

Hailey K. Hammer

Kommunikasjonsansvarlig
Mobil: 454 58 119

Christine Rokkedal

Markedsansvarlig
Telefon: 918 31 652

Christina Bütof

HR-ansvarlig
Telefon: 23 08 13 80

Håvard Slåttå

Administrasjons- og økonomiansvarlig
Telefon: 23 08 13 80

Landsstyrets medlemmer

Landsstyret i perioden 2017-2019 består av:

Eigil Morvik - leder
Bjørn K. Soknes
Sigmund Lindgård
Sissel Vartdal
Marit K. Hisdal
Anne Bye Sandal (representant valgt av og blant de ansatte)

Karin Skolseg (frivilliges representant)


1. vara: May Bente Stuart Vatre, 2. vara: Steinar Nørstebø

42