Trenger du noen å snakke med?

Landssekretariatet og Landsstyret

Kirkens SOS

Hoffsveien 1B
0275 Oslo
[email protected]
+47 23 08 13 85
+47 23 08 13 80
7011 05 20067
971.275.596

Lasse Heimdal

Generalsekretær
23 08 13 82

Monica Csango

Kommunikasjonsleder
23 08 13 80

Landsstyrets medlemmer

Landsstyret og landssekretariatet koordinerer arbeidet til Kirkens SOS. Landsstyret består av:

Styrets faste medlemmer (velges for 2 år):
Kristin Holter (valgt 2023 som styrets leder for perioden 2023-25)
Bjørn K. Soknes (valgt 2017, sist for 2023-25)
Anne Marie Nyre Johansen (valgt 2020 og 2021 som vararepr. fast medl fra sept-21, fast medl.2022-24)
Britt Velsvik (valgt 2023 for perioden 2023-25)
Thor Olaf Askjer (valgt 2023 for perioden 2023-25)
Mari Haaland (valgt for 2023 for perioden 2023-25 som ansattes representant)
Ragnhild Bendiksby (valgt 2023 for perioden 2023-25 som frivilliges representant)

Vararepresentanter (velges for ett år):
Roar Stangnes (valgt 2023 som 1.vara) Steinar Nørstebø (valgt som vara i 2017, fast medlem for 2021-23, 2.vara for 2023-24)
Bodil Slørdal (valgt 2023 som ansattes vararepresentant)
Ingrid Olavsdotter Nesland (valgt 2023 som frivilliges vararepresentant)

Valgkomité (velges normalt for 3 år, hvorav ett medlem velges hvert år):
Hildegunn Dømbe Hermansen (valgt 2019, sist for 2023 for 2023-26)
Torstein Lalim (valgt 2019, sist 2022 for to år 2022-24)
Marit Kristine Hisdal valgt 2022 for tre år (2022-25)

Styrets medlemmer inkludert varamedlemmer kan være medlem av landsstyret i maksimum åtte år i sammenhengende valgperioder.

Revisor: PWC er valgt som selskapets revisor, sist 2023 for ett år.