Trenger du noen å snakke med?

LANDSSEKRETARIATET OG LANDSSTYRET

Landsstyret og landssekretariatet har en koordinerende og støttende funksjon i Kirkens SOS.

Sissel Vartdal er styreleder i perioden 2021-23.

Generalsekretær Lasse Heimdal leder landssekretariatet.