Trenger du noen å snakke med?

Landssekretariatet og Landsstyret

Kirkens SOS i Norge

Rådshusgata 1
0151 Oslo

+47 23 08 13 80
7011 05 20067
971.275.596

Leif Jarle Theis

Generalsekretær
Mobil: 917 13 217

Lene Hopland Bergset

Fagansvarlig
Telefon: 23 08 13 80

Håvard Slåttå

Administrasjons- og økonomiansvarlig
Telefon: 23 08 13 80

Lisbeth Å. Meidell

Kommunikasjons- og markedsansvarlig
Mobil: 472 53 693

Landsstyrets medlemmer

Landsstyret i perioden 2015-2017 består av:

Eigil Morvik - leder
Johanna Lundereng - nestleder
Helge Sølvberg
  Sigmund Lindgård
Gudrun Austad Arne Sørlie (representant valgt av og blant de ansatte)
Georg Jokstad (frivilliges representant)


1. vara: Kåre Dag Mangersnes, 2. vara: Marit Kristine Hisdal, 3. vara: Einar Lagset. Vara for representant valgt av og blant de ansatte: Sveinung Tennfjord.