Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS er en døgnåpen tjeneste

Vi tilbyr SOS-telefon, SOS-chat og SOS-melding. Telefon- og meldingstjenesten er tilgjengelig for alle som trenger noen å snakke eller skrive med 24 timer i døgnet, hele året rundt. Chattetjenesten har egne åpningstider som du finner her.

Alle krisetjenestene hos Kirkens SOS stiller samme krav til kompetanse for de frivillige som bemanner de ulike tjenestene. Når du kontakter oss er du alltid anonym, og du kan alltid være sikker på at det du forteller ikke fortelles videre eller formidles til andre. Våre frivillige har ingen mulighet til å finne ut hvem du er dersom du ikke velger å fortelle dette selv.

Kirkens SOS har nærmere 1000 frivillige medarbeidere. De er ulike mennesker med forskjellig bakgrunn og livserfaring. Det våre frivillige har til felles er Kirkens SOS sine grunnleggende verdier, som du kan lese mer om her.

Kirkens SOS er underlagt norsk lov og har gjennom §196 i straffeloven avvergelsesplikt. Dette betyr at vi har plikt til å avverge et straffbart forhold dersom det fremkommer informasjon om at en av våre innskrivere blir utsatt for eller planlegger straffbare handlinger, og samtalens innhold kan føre til identifisering av personen vi snakker med. Dette gjelder ikke ethvert straffbart forhold, og det gjelder ikke forhold som har skjedd og med sikkerhet ikke kommer til å skje igjen. Det gjelder planlagte straffbare handlinger som for eksempel fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller drap. For en utfyllende liste over straffbare handlinger som er omfattet av paragraf 196 se her: https://lovdata.no/NL/lov/2005...