Trenger du noen å snakke med?

Fakta om Kirkens SOS

  • Kirkens SOS omfatter elleve lokale SOS-sentre, samt landssekretariatet i Oslo.
  • Vi mottar omkring 300 000 henvendelser hvert år og besvarer nærmere 200 000 av dem.
  • Vi har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat.
  • Vi skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise - og forebygge selvmord.
  • Totalt har Kirkens SOS nærmere 1000 frivillige medarbeidere og i overkant av 40 ansatte.
  • Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle virksomheten.
  • Kirkens SOS ble stiftet i 1974.

Mer om Kirkens SOS sitt selvmordsforebyggende arbeid.

Landssekretariatet og Landsstyret

Landsstyret og landssekretariatet har en koordinerende og støttende funksjon i Kirkens SOS.

Eigil Morvik er styreleder i perioden 2017-19.

Generalsekretær Lasse Heimdal leder landssekretariatet.

Ansatte i landssekretariatet

Landsstyrets medlemmer

Årsrapporter

Vedtekter

Kirkens SOS sine vedtekter definerer og beskriver virksomheten vår.

Her kan du lese og laste ned Kirkens SOS sine vedtekter.

Visjon og verdier

Vår visjon er å omsette Jesu nestekjærlighet i praksis gjennom å gi tid til, ha tro på og fremme håp for mennesker i krise.

Kirkens SOS sine verdier omfatter frivillighet, åpenhet, tilgjengelighet og anonymitet. Det er også vårt formål å se, støtte og styrke alle som tar kontakt.

Mer om våre verdier.

Historie

Kirkens SOS ble stiftet i 1974, men det hele startet sommeren 1953 i London. Presten Chad Varah leste i avisen at tre personer begikk selvmord i byen hver dag. Det fikk han til å sette inn denne annonsen i London-avisene: "Før du tar livet ditt, ring meg på Mansion House 9000." Her kan du lese mer om Kirkens SOS sin historie.