Trenger du noen å snakke med?

Fakta om Kirkens SOS

  • Kirkens SOS omfatter elleve lokale SOS-sentre, samt landssekretariatet i Oslo.
  • Vi mottar over 300 000 henvendelser hvert år og besvarte i 2022 nærmere 168 000 av dem.
  • Vi har tre ulike tjenester: Telefon, SOS-melding og chat.
  • Vi skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise - og forebygge selvmord.
  • Totalt har Kirkens SOS nærmere 1100 aktive frivillige medarbeidere og 60 ansatte.
  • Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle virksomheten.
  • Kirkens SOS ble stiftet i 1974.

Mer om Kirkens SOS sitt selvmordsforebyggende arbeid.

Landssekretariatet og Landsstyret

Landsstyret og landssekretariatet har en koordinerende og støttende funksjon i Kirkens SOS.

Kristin Holter er styreleder i perioden 2023-25.

Generalsekretær Lasse Heimdal leder landssekretariatet.

Ansatte i landssekretariatet

Landsstyrets medlemmer

Vedtekter

Kirkens SOS sine vedtekter definerer og beskriver virksomheten vår.

Her kan du lese og laste ned Kirkens SOS sine vedtekter, sist revidert på Landsmøtet i Oslo i april 2024.

Visjon og verdier

Vår visjon er "Alltid et medmenneske å snakke med når livet er vanskelig".

Her kan du lese mer om våre verdier:

Mer om våre verdier.

Historie

Kirkens SOS ble stiftet i 1974, men det hele startet sommeren 1953 i London. Presten Chad Varah leste i avisen at tre personer begikk selvmord i byen hver dag. Det fikk han til å sette inn denne annonsen i London-avisene: "Før du tar livet ditt, ring meg på Mansion House 9000." Her kan du lese mer om Kirkens SOS sin historie.