Trenger du noen å snakke med?

SOS-telefonen

Telefonnummeret til vår krisetelefon er:
22 40 00 40.

Telefonen vår er åpen hver dag, hele døgnet, uansett om det er helg, ferie eller helligdag.

Det kan noen ganger oppstå kø på telefonen - i så fall håper vi de som ønsker å prate med oss sender SOS-melding i stedet, som vi svarer på innen 24 timer.
Er noe medisinsk akutt må du ringe 113.

Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i møte med den smerten som formidles.

I 2021 besvarte vi i underkant av 175 000 henvendelser.

Når du tar kontakt med oss, så er du anonym. Den som tar imot din samtale har taushetsplikt, og kan heller ikke se ditt navn, nummer eller epostadresse. Se for øvrig våre retningslinjer for personvern.

Helsenorge.no har også oversikt over noen andre tilgjengelige hjelpelinjer

Ønsker du å gi oss en tilbakemelding?

Et tilgjengelig medmenneske - hele døgnet

Det viktigste Kirkens SOS kan tilby er et lyttende medmenneske, som gir støtte og trøst i den livssituasjon du er i.

Du kan ringe anonymt, krisetelefonen har ingen nummervisning. Alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taushetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme.

De som kontakter Kirkens SOS kan være trygge på at vi er til å stole på. Alle våre telefonvakter er frivillige medarbeidere. Deres oppgave er ikke å forkynne eller gi råd, men å lytte til det du har på hjertet.

Kirkens SOS tar ikke betalt for samtalen

Kirkens SOS tar seg ikke betalt for tjenesten og tjener ingenting på tellerskrittene.

Det vil koste det samme å ringe vårt nye telefonnummer, som det koster å ringe et vanlig fasttelefonnummer. Prisene varierer fra abonnement til abonnement. For noen vil det være gratis, for andre en liten kostnad. Sjekk med din operatør.

Begrensning i bruk av krisetelefonen

Det er en begrensing i antall ganger man kan kontakte krisetelefonen per uke. Hvis man overstiger grensen i to uker etter hverandre, vil man ikke kunne ringe krisetelefonen den påfølgende uken. Men du vil få et varsel først. Det er mulig å ringe flere ganger hver dag uten å bli møtt med begrensninger.

Kirkens SOS ønsker å være til hjelp for de som kontakter oss. Vi tror at gjennom den gode samtalen kan mennesker oppleve seg sett, støttet og styrket. Å snakke med noen om det som ligger deg på hjertet, har sin funksjon og verdi, uansett. Noen mennesker har behov for å fortelle sin historie mange ganger.

Rammene for kontakt med Kirkens SOS skal være rause når behovet er stort. Samtidig er ikke en SOS-samtale en hvilken som helst samtale. Som en anonym krisetjeneste kan vi ikke erstatte vanlig sosial kontakt. Tjenesten vår er heller ikke ikke er terapi eller behandling. Vi tilbyr en umiddelbar samtale når noe er vanskelig i livet.

Det er mange som kontakter vår krisetelefon. Vi ser derfor nødvendigheten av å begrense antall ganger man kan bruke vår krisetelefon. Innringerne som ringer veldig mye får en svarer, hvor de informeres om at de foregående uke har ringt så mye at dersom de ringer like mye inneværende uke, vil de ikke kunne bruke krisetelefonen påfølgende uke.

Vi tror at ordningen er til det beste for alle, ved at det sikrer enda større tilgjengelighet for de som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise.

Hva med anonymiteten?

Å beskytte innringeres anonymitet er viktig for Kirkens SOS. Alle hos oss har streng taushetsplikt. Alt som sies i samtalene forblir mellom innringeren og den frivillige medarbeideren. Det er ingen som lytter til samtalen og det er ingen frivillige som kan se noe telefonnummer når det ringer inn.

Taket på antall samtaler administreres slik at Kirkens SOS ikke skal vite hvem som sperres ute. Telling av antall samtaler skjer automatisk hos vår telefonileverandør uten at vi vet hvem som rammes. Sperrelister blir manuelt gjennomgått og kontrollert, også for å sikre at data slettes. Kirkens SOS er ikke i kontakt med innringer. Innringere som ønsker mer informasjon om begrensningen, kan kontakte Landssekretariatet på [email protected]. Se for øvrig våre retningslinjer for personvern.