Trenger du noen å snakke med?

Informasjonskapsler (cookies)
Denne nettsiden samler inn bruksinformasjon gjennom informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en tekstfil som legges i den nettleser sitt internminne. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Som analyseverktøy og tredjepartsløsning benytter vi oss av Google Analytics.

Vi bruker Google Analytics til å samle inn statistikk og finne ut hvordan kirkens-sos.no blir brukt. Google Analytics sender nettleseren din en informasjonskapsel (en cookie) som starter med «_ga».

Google har egne personvernregler.

Du kan selv endre innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser, og selv regulere hvilke nettsider som får lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin. Dette gjelder ikke hvis du er logget inn med din Google-konto.

Personopplysninger
Når du fyller ut et skjema, for eksempel kontaktskjemaer eller søknadsskjema, lagrer vi dine personopplysninger til formålet. Informasjonen lagres på en sikker måte av oss og våre samarbeidspartnere. Informasjonen som samles inn brukes kun til formålet og du kan selv be om at opplysningene slettes etter fullført forespørsel, oppdrag eller tjeneste.

Innringere og innskrivere
Kirkens SOS har anonyme tjenester, med noen begrensninger. Alle i Kirkens SOS har streng taushetsplikt, og ingen frivillige som besvarer henvendelser, kan se hvem de snakker eller skriver med. Kirkens SOS lagrer noe statistikk over våre samtaler, men disse er ikke knyttet til den enkelte samtale. Vi oppbevarer noe anonymisert innhold fra enkelte samtaler som gjennomføres på SOS-chat og dialoger på SOS-melding. Aktuelle samtaler fra SOS-chat skal da anonymiseres og lagres i løpet av 4 dager etter at samtalen er gjennomført. Øvrige samtaler blir slettet i sin helhet etter 4 dager.
SOS-meldinger blir lagret i 14 dager før de automatisk slettes. Dette for å sikre at det er en viss historikk i dialogen som gjør meldingsutvekslingen meningsfull. Dersom det kommer inn meldinger som inneholder personalia, vil disse bli anonymisert i løpet av 48 timer. Eventuelle meldinger som blir beholdt utover 14 dager, anonymiseres fullstendig før dette skjer.
Noen ganger vil Kirkens SOS ta ut helt anonymiserte samtalelogger og SOS-meldinger som er av faglig interesse for forskning og/eller videreutvikling av tjenesten. Anonyme generelle eksempler, sitater og tilbakemeldinger fra krisetjenesten brukes innimellom eksternt. Innsyn i skriftlige samtaler er begrenset til å gjelde noen få ansatte i Kirkens SOS.

Kirkens SOS har som alle andre i samfunnet, en lovpålagt plikt til å hjelpe og å avverge ved fare for liv og helse. Lovene som regulerer dette, er Straffeloven § 196 (om avvergingsplikten) og § 287 (om hjelpeplikten). Disse pliktene utløses ved informasjon om akutt fare for liv og helse, og/eller om man får informasjon om straffbare handlinger som truer liv og helse som beskrevet i loven og som med sikkerhet eller med overveiende sannsynlighet, vil skje. Disse lovpålagte pliktene går fremfor hensynet til taushetsplikt og anonymitet.

Du kan lese mer om hva våre lovpålagte plikter omfatter her:
§ 196: https://lovdata.no/NL/lov/2005-05-20-28/§196.
§ 287: https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§287

Ingen frivillige har tilgang til disse dataene, og en slik tilgang er begrenset til å omfatte kun noen få ansatte med streng taushetsplikt. Logger fra samtaler som utløser avvergelsesplikt og eller hjelpeplikt, blir beholdt i Kirkens SOS inntil en måned, før de slettes i sin helhet. IP-adresser på fullførte samtaler som ikke omfattes av lovverkets §196 og §287 slettes fra våre datasystemer med få dagers mellomrom. Dersom vi får informasjon som utløser avvergelsesplikten og eller hjelpeplikten på telefon vil vi på samme måte oppbevare det som har kommet frem av personopplysninger i inntil en måned.

Våre telefonsystemer styrer trafikken automatisk, og har muligheter for å begrense henvendelser ved behov. Lister over nummer som systemet foreslår begrenses blir manuelt gjennomgått og kontrollert, også for å sikre at data slettes. Kirkens SOS er ikke i kontakt med innringer. Ved hyppige henvendelser vil aktuell innringer først få en automatisk svarmelding, hvor de informeres om at de foregående uke har ringt så mye at dersom de ringer like mye inneværende uke, vil de ikke kunne kontakte krisetelefonen påfølgende uke. Innringere som ønsker mer informasjon om begrensningen, kan kontakte Landssekretariatet på [email protected].

Ved akutt selvmordsfare har livet forkjørsrett. Alle som ringer eller skriver til Kirkens SOS risikerer å bli hjulpet om de er i ferd med å ta eget liv. En en slik henvendelse vil bli vurdert å bli behandlet i tråd med hendelser som faller inn under avvergelsesplikten.

Frivillige medarbeidere

Fra våre frivillige medarbeidere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsår og e-postadresse, samt det man ellers fyller ut i søknadsskjemaet som sendes inn. Disse opplysningene lagres i et dataverktøy Kirkens SOS har utviklet som heter «turnusverktøyet». Turnusverktøyet hjelper oss å holde oversikt over alle frivillige som til enhver tid finnes i Kirkens SOS, og hjelper oss med å organisere og sette opp en turnus som sørger for at det alltid er noen på vakt i Kirkens SOS.

Når man sender inn søknad om å bli frivillig i Kirkens SOS, samtykker man aktivt til at organisasjonen kan lagre personopplysninger om frivillige. Opplysningene vil bli brukt til å bemanne krisetjenesten på en ansvarlig måte og til å sende nyhets- og informasjonsbrev om tjenesten til alle frivillige og ansatte. Dette inkluderer søknadsprosess, opplæring, oppfølging og oversikt over alle frivillige medarbeidere. Når man slutter som frivillig slettes alle personopplysninger etter to år* med mindre noe annet er avtalt. Jamfør personopplysningsloven har du rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Utvalgte ansatte i Kirkens SOS har tilgang til informasjon om frivillige på landsbasis. Det er den lokale personopplysningsansvarlige, som sletter i informasjonen, både fysisk og elektronisk, når den frivillige går ut av tjenesten.

Generelt i Norge er det er frivillig å oppgi informasjon om seg selv, men ønsker du å være frivillig i Kirkens SOS må vi på et eller annet vis kunne kontakte deg, sende deg vakter og ha nok informasjon til at vi kan sette deg inn i turnusen. Du vil uansett måtte fylle inn en søknad og komme til inntakssamtale der vi eventuelt kan avtale hvordan vi kan løse dette.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til [email protected]. Innsendte kontaktskjema slettes fra nett hver 6.måned.

*Frivillige som slutter i Kirkens SOS har anledning til å komme tilbake i tjeneste uten å ta innføringskurset på ny dersom de kommer tilbake innen 2 år. For å kunne tilby dette må vi beholde personopplysningen om den enkelte i opptil to år. Dersom en frivillig ønsker at vi sletter personopplysningene før denne tiden har gått, gjør vi selvsagt det.

Givere
Kirkens SOS følger «Bransjenorm for frivillige organisasjoner» utarbeidet av Innsamlingsrådet.

Når du gir økonomisk støtte til Kirkens SOS, oppbevarer vi personopplysninger om deg. Vi registrerer navn, adresse, telefonnummer og informasjon om dine bidrag. Vi bruker dine personopplysninger til å informere om resultatene av din støtte, opplyse om våre innsamlinger, samt oppfylle lovpålagte krav. Lovpålagte krav innebærer innrapportering til Skatteetaten for å oppfylle din rett til skattefradrag og krav i regnskapsloven. Dersom du ønsker skattefradrag for dine gaver (over 500 kr/år) må vi innhente personnummeret ditt. Ikke send dette på epost, men du kan ringe eller sende det i lukket brev.

Når man melder seg som giver til organisasjonens arbeid, samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til; eksempelvis utsendelse av sms, takkekort, nyhetsbrev, invitasjoner, gavegiroer mm.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger til oss. Det er fullt mulig å gi en gave anonymt. Gaven må da merkes «anonym» i meldingsfeltet eller vi må få beskjed på annen måte om at gaven skal føres anonymt. Du har rett til å be om innsyn, sletting og endring av personopplysninger og samtykker. Innsyn i dine personopplysninger blir utlevert når du leverer en skriftlig og undertegnet bekreftelse. Dette for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.

Fastgiveravtaler i vipps kan avsluttes i Vipps-appen. Klikk på: Betalinger -> faste betalinger og endre avtalen der. Ta kontakt dersom du trenger hjelp med å avslutte eller endre din giveravtale

Når du selv aktivt avslutter ditt giverengasjement, vil din oppføring umiddelbart bli slettet dersom du ikke har registrert personnummer for skattefradrag. Dersom du har registrert personnummer for skattefradrag, vil oppføringen først bli slettet for godt etter at skatterapporteringen er gjort for påfølgende år. Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for og i henhold til anbefaling fra Bransjenorm og gjeldende personvernlovgivning.

Kirkens SOS deler ikke personopplysninger med andre enn offentlige myndigheter (herunder Skatteetaten) og våre underleverandører. Vi har sikret oss at dine personopplysninger også er trygge hos våre underleverandører gjennom databehandleravtaler. Vi forholder oss til gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger mot offentlig tilgjengelige kilder.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Rekrutteringsprosesser
På vår nettside og på noen eksterne som finn.no kunngjør vi regelmessig ledige stillinger i Kirkens SOS. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn, kontaktopplysninger og fødselsdato i tillegg til annen privat informasjon. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn den pågående rekrutteringsprosessen man søker på. Personopplysningene vil slettes senest 6 mnd etter endt prosess.