Hjelp oss besvare enda flere livreddende samtaler

En samtale kan redde liv

Hvert døgn besvarer våre frivillige medarbeidere nærmere 500 henvendelser. 60 av disse handler om selvmordstanker. Likevel får en av tre ikke svar.

Du kan bidra til at vi kan ta imot enda flere samtaler og en god samtale kan redde liv.

«Jeg fikk snakke om hvorfor jeg vil dø og så fikk det meg til å ville leve. Jeg kan ikke helt skjønne hva som skjedde. Jeg trodde ikke det skulle bli bedre av å ringe dere, men det er bedre. Jeg har lovet å holde ut litt til og det kjennes mulig.»
- innringer til Kirkens SOS

Slik kan du støtte oss!

Hvorfor gi til Kirkens SOS?

Kirkens SOS tar ikke betalt for sine tjenester: SOS-telefon, chat og melding.

Alle som tar kontakt blir møtt av frivillige medarbeidere. For å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestene trenger vi gode tekniske plattformer og flere frivillige. De må rekrutteres, læres opp og følges opp på best mulig måte.

En samtale har en kostnad på 150 kr.

Kirkens SOS mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprettholde og utvikle tjenestene.