Trenger du noen å snakke med?

Det startet i London

Oppstarten av Kirkens Nattjeneste i Norge, som senere ble Kirkens SOS var inspirert av Samaritans i England...

Sommeren 1953 leste den anglikanske presten Chad Varah i avisen at tre personer begikk selvmord i London hver dag. Det fikk ham til å sette inn denne annonsen i London-avisene: "Før du tar livet ditt, ring meg på Mansion House 9000."

Pågangen var så stor at han måtte ansette to sekretærer for å kunne ta imot alle som kom innom. Presten oppdaget etter en tid at mange av de som kom aldri ble sendt inn på hans kontor. Det viste seg at en vennlig mottakelse og god prat med en av sekretærene ute på venterommet ofte var det som skulle til får å holde livsmotet oppe. Det var slett ikke nødvendig å prate med en prest eller annen fagperson. Derav ideen om å engasjere frivillige medarbeidere til krisetjenesten.

Dette ble oppstarten til Samaritans i England, som er en av verdens største krisetelefontjenester og forbilde for mange andre land.


Kort om historien til Kirkens SOS

1958: I Norge ble Kirkens Nattjeneste startet av Kirkens Bymisjon og presten Hans Kristian Lier.
1974: Kirkens SOS ble dannet. Sverre Stoltenberg var leder for det første sentret, som holdt til i Oslo. 82 frivillige medarbeidere var i tjeneste.
1991: Landssekretariatet ble etablert, og første generalsekretær ble tilsatt.
1994: Krisetjenesten fikk ett felles og nasjonalt telefonnummer.
1998: Kirkens SOS startet sin krisetjeneste via internett med SOS-meldinger.
2010: Kirkens SOS utvidet krisetjenesten på nett og etablerte SOS-chat.
2016: Kirkens SOS samler omkring 1000 frivillige medarbeidere og omfatter 11 sentre rundt om i landet, i tillegg til landssekretariatet i Oslo.