Trenger du noen å snakke med?

Takk til alle som gjør denne kampanjen mulig!

Kirkens SOS ruller ut kampanjen 'På kanten' i Forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging som markeres 10. september. Kampanjeperioden er 2.- 16. september 2016. Det er mange gode krefter som har gjort det mulig å realisere denne kampanjen, vi vil gjerne takke alle!
Publisert: 1. september 2016.

Kirkens SOS ønsker at kampanje 'På kanten' skal bidra til større åpenhet om selvmord. Det er et mål at flere skal kjenne til Kirkens SOS. Før eller siden byr livet for større eller mindre utfordringer for oss alle - da kan det være godt å ha noen å prate med.

Parallelt kjører vi en innsamlingskampanje for å styrke tjenestene vår. Årlig besvarer vi nærmere 200 000 av totalt 300 000 henvendelser. Vi ønsker å utvide kapasiteten ved å rekruttere og lære opp flere frivillige. Da trenger vi mer og langsiktig finansiering.

Det er mange å takke og med fare for å glemme enkelte vil vi gjerne nevne noen:

Bertine Zetliz og hennes management som lar oss bruke den sterke og vakre låta 'På kanten' i kampanjefilmen, Sony Music som støtter oss, kommunikasjonsbyrået Von som har produsert filmen og øvrig informasjonsmateriell, skuespillerne i samme film som har gjort en formidabel innsats, Scheibler Stiftelsen som har finansiert filmen og andre kommunikasjonstiltak knyttet til kampanjen, Hans-Erik Dyvik Husby og en rekke andre enkeltpersoner og organisasjoner som på ulike måter bidrar til at vi får spredd budskapet i ulike kanaler, våre fantastiske frivillige medarbeidere som gjør en beundringsverdig innsats hele året gjennom og også bidrar til å gjøre kampanjen til en suksess - og helt til slutt de ansatte i Kirkens SOS som bidrar med engasjement, kreativitet og gjennomføringskraft for å spre kampanjen ut i hele landet!

Tusen takk! Dere bidrar til at Kirkens SOS kan være her for dem som er på kanten - alltid.