Trenger du noen å snakke med?

En tjeneste tuftet på frivillighet

Hos Kirkens SOS er det alltid noen på vakt – dag og natt hver eneste dag året gjennom. Våre nærmere 1000 frivillige medarbeidere gjør en kjempeinnsats! Hvert døgn besvarer de omkring 500 henvendelser. Likevel er det en av tre som ikke får svar. Derfor trenger vi ditt bidrag – enten du ønsker å bli frivillig, eller om du ønsker å gi oss en gave.
Publisert: 6. juni 2017.

Hvert år rekrutterer og lærer vi opp nærmere 300 frivillige, men for å kunne ta imot enda flere henvendelser må vi rekruttere enda flere. For å klare dette trenger vi økonomisk støtte, det koster å drive med rekruttering og det koster å lære opp frivillige.

Vi i Kirkens SOS jobber kontinuerlig med å rekruttere og lære opp nye frivillig. Hvorfor? De frivillige er ofte engasjerte i flere år, noen har bidratt i både 10 og 20. Men, noen ganger gjør livet vendinger som gjør at man ikke lenger har mulighet til å fortsette den frivillige innsatsen. Det kan handle om at man bytter jobb, flytter eller selv plutselig befinner seg i en krevende livssituasjon. 

Vår tjeneste er like utfordrende som den er givende, derfor er god opplæring og oppfølging av de frivillige helt nødvendig. Dette er blant de aller viktigste oppgavene til de ansatte i Kirkens SOS. 

Foto: Von kommunikasjon