Trenger du noen å snakke med?

Frivillighetsprisen 2017 – Juryens begrunnelse

Kirkens SOS fikk 5. desember Frivillighetsprisen 2017. Takket være omkring 1000 frivillige ildsjeler kan vi tilby en døgnåpen krisetjeneste på telefon og nett. Vi takker for innsatsen! Her er juryens begrunnelse.
Publisert: 6. desember 2017.

Årets vinner har i en årrekke bidratt til å skape et varmere samfunn, og har utvilsomt berørt mange enkeltmenneskers liv.

Vinnerens frivillige innsats er meget omfattende og den store etterspørselen etter vinnerens tilbud viser tydelig at virksomheten dekker et behov i samfunnet. Vinneren viser oss frivillighetens unike verdi. Ikke bare ville det vært svært kostbart for det offentlige å gjøre jobben vinneren gjør - det ville trolig vært umulig å erstatte vinnerens aktivitet med en offentlig tjeneste.

Vinnerens arbeid er livsviktig, og høyst aktuelt og relevant i det samfunnet vi lever i, der mange kan oppleve ensomhet. Troen på at møtet med et likeverdig medmenneske er den beste måten å hjelpe andre på står sentralt. De omtrent tusen frivillige sørger for at noen er til stede når du trenger noen å snakke med - uansett når du trenger det. De besvarer nærmere 200 000 henvendelser i året og gjør en uvurderlig innsats både for enkeltpersoner som får hjelp, og for samfunnet forøvrig.

Vinneren av Frivillighetsprisen 2017 er de frivillige i Kirkens SOS.

Juryen for Frivillighetsprisen 2017: stortingsrepresentant for Høyre Svein Harberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Rigmor Aasrud, samfunnsdebattant Nancy Herz, spesialrådgiver for samfunnskontakt i Norsk Tipping Sverre Berg Lutnæs, styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett og forsker på Institutt for samfunnsforskning (ISF) Audun Fladmoe.