Trenger du noen å snakke med?

Hva er det som gir livet mening?

Kirkens SOS kontaktet Kjell Magne Bondevik og spurte han noen spørsmål som vi ofte møter i Kirkens SOS: Hva gir livet mening og hva ville du sagt til et medmenneske som ikke ønsker å leve lenger? Her kan du se hva han svarte.
Publisert: 2. desember 2017.
Foto: Oslosenteret

- Hva opplever du det er som gir livet mening?
– Først og fremst min kristne tro. Men også det å gjøre noe for andre gir mening, enten det er i internasjonalt arbeid eller i familie og nærmiljø.


- Hva hjelper deg når livet føles vanskelig?
– Å snakke med noen. Og å be til min Gud.


- Hva ville du sagt til et medmenneske som synes det er vanskelig å finne grunner til å fortsette å leve?
– Du er verdifull! Du er elsket av Gud. Du betyr noe for andre.