Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS svarte på 6000 flere henvendelser i 2016

-Iherdig innsats fra både frivillige og ansatte har gjort at vi svarte på 5927 flere henvendelser i fjor enn året før. Det er vi stolte av! Sier fagansvarlig i Kirkens SOS i Norge, Lene Hopland Bergset.
Publisert: 31. januar 2017.
Lene Hopland Bergset, fagansvarlig i Kirkens SOS

Fortsatt Norges største krisetjeneste
Ved utgangen av 2016 hadde Kirkens SOS tatt imot 182 159 henvendelser på telefon, chat og melding. Det er en økning på litt over 3 prosent. Kirkens SOS har uten tvil befestet sin rolle som landets største døgnåpne krisetjeneste i 2016.

Alle henvendelsene som kommer inn til krisetjenestene blir besvart av en av våre rundt 1000 frivillige medarbeidere. - De stiller opp døgnet rundt, alle dager for å sikre at det alltid er noen som tar imot alle som trenger en samtale. Det blir ikke noe mindre imponerende å tenke på det når vi ser at tidspunktet vi besvarer aller flest henvendelser er mellom 22 og 02 på natten, sier Bergset.

Flere frivillige = flere besvarte samtaler
Hovedårsaken til at vi har gjennomført flere samtaler i 2016 enn 2015 er i all hovedsak fordi vi hadde flere frivillige som kunne besvare samtalene. Hver enkelt frivillig som blir rekruttert, og hver enkelt som velger å fortsette i tjenesten gjør at vi øker antallet besvarte henvendelser. – Vi er godt fornøyde med å ha klart å øke antall besvarte henvendelser, men vi trenger fortsatt mange flere frivillig om vi skal klare å ta imot alle som henvender seg til oss på første forsøk. Som det er i dag, så er det en tredjedel som ikke får svar ved første forsøk, forteller Bergset.

SOS-chatten vokser i takt med rekrutteringen

Kirkens SOS er mest kjent for telefontjenesten, som ble startet opp for mer enn 40 år siden. SOS-chat er den yngste tjenesten vår og ble til i 2010. På SOS-chat besvarte Kirkens SOS 9374 samtaler i 2016 mot 8075 i 2015. Økningen er en direkte konsekvens av at vi har rekruttert flere frivillige. Det er all grunn til å tro at vi vil klare å besvare enda flere i takt med økt satsing på rekruttering til chatten i årene som kommer. – Vi er mange som utfører dette oppdraget, men vi trenger enda flere med, så om du har tenkt litt på at du kunne tenke deg å være en samtalepartner for mennesker i krise så anbefaler jeg på det sterkeste å ta kontakt med ditt nærmeste lokale senter og bli med på neste innføringskurs, avslutter Lene.