Trenger du noen å snakke med?

Vil vite mer om ungdommer som har vært utsatt for krenkelser

Maria Ånonsen er forsker ved Det teologiske menighetsfakultet. Hun vil vite mer om unge og hva som gir fremtidshåp, mening, trøst og styrke - men også hva som bidrar til meningsløshet. Er du mellom 16 og 25 år og har vært utsatt for krenkelser eller bråk hjemme? Kunne du tenke deg å bidra til Marias forskningsprosjekt? Les mer:
Publisert: 2. mars 2017.

Du kan lese mer om Marias forskningsprosjekt nedenfor eller her: Fotostudie om ungdom utsatt for vold 

Hvis dette ser relevant ut og du gjerne vil bidra, send en epost til Maria: [email protected]

VIL DU BIDRA I EN FOTOSTUDIE OM UNGDOM UTSATT FOR VOLD, KRENKELSER ELLER BRÅK HJEMME?

Hvem kan ta kontakt?
Ungdom, 16-25, opplevd vold, krenkelser eller bråk hjemme
Jeg ønsker å komme i kontakt med deg som er mellom 16 og 25 år, og som har opplevd vold, krenkelser eller bråk fra foreldre/fosterforeldre eller annen familie. Vold skaper frykt og utrygghet. Vold kan være fysisk (f.eks å bli slått, sparket, dyttet), psykisk (f.eks å bli truet, isolert, mobbet) og seksuell (f.eks at du utnyttes seksuelt, at du tvinges til sex selv om du ikke vil).

Om du er usikker på om du kan bli med i studien, eller er nysgjerrig på å høre mer, send en epost til [email protected] 

Hva handler studien om?
Ting som er viktige i livet ditt
Temaet for studien er hva som er viktig i livet til ungdom som tidligere har vært utsatt for vold hjemme. Jeg kommer til å spørre om du vil ta bilder av fire tema:
- Viktige ting i livet ditt
- Ting som bidrar til at livet kan føles tomt og meningsløst
- Hvor du henter styrke og trøst når du har det vanskelig
- Hvordan du håper at fremtiden din ser ut
I tillegg til å ta bilder spør jeg om du vil skrive to setninger om hvert bilde. Det er fordi jeg er nysgjerrig på hva som gjør innholdet i bildet viktig for deg. Til slutt møtes vi til et intervju der vi bruker bildene du har tatt som utgangspunkt for å prate sammen.

Hva skal det jeg forteller brukes til?
Formidling av tema som er viktige for ungdom
Når jeg har snakket med en del ungdommer skal jeg bruke god tid til å tenke gjennom hva du og de andre har fortalt, og deretter skrive tre artikler. Her vil jeg dele bilder (hvis dere gir tillatelse til det), tanker og refleksjoner som forteller noe om de fire temaene ungdom har tatt bilde av. Målet er at andre ungdom, voksne som jobber sammen med ungdom, og andre skal få vite hva du synes er viktig i livet. I tekstene jeg skriver bruker jeg ikke navn eller annen informasjon om deg. Dette skal hindre at de som leser får vite hvem du er. 

Kan jeg trekke meg hvis jeg først har sagt ja?
Du kan alltid si at du ikke vil delta lenger
Det er helt frivillig å delta, og du kan når som helst si ifra til meg dersom du ikke ønsker å være med lengre. Du trenger ikke å oppgi en grunn til hvorfor du vil trekke deg.