Trenger du noen å snakke med?

Bli kjent med vår nye daglige leder i Trøndelag

Bodil Slørdal startet i jobben som daglig leder i mars i år og tar over etter Sveinung Tennfjord. Bodil er 45 år kommer fra stillingen som sokneprest i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet i Trondheim sentrum. Vi stilte henne noen spørsmål for å bli litt bedre kjent. Velkommen til oss!
Publisert: 25. juni 2018.
Bodil Slørdal, ny daglig leder i Kirkens SOS i Trøndelag.

Hva er din favroittbok? Jeg liker norske forfattere som Lars Saabye Christensen, og synes Halvbroren var fascinerende. 

Da vi spurte hva som er hennes favorittferie, svarte hun at hun koser meg på hytta i Sandefjord om sommeren, særlig når vi får besøk av venner, drar på stranda og spiser lange måltider ute.  

Hva tenker hun er den viktigste grunnen til å bruke fritiden sin som frivillig i Kirkens SOS?
Å oppleve at man gir av sin tid og bruker sin livserfaring og sin medmenneskelighet til  konkret og livgivende hjelp for et annet menneske.
 
Hva er det som gjorde størst inntrykk på deg da du startet som leder i Kirkens SOS?
Jeg har alltid tenkt at Kirkens SOS er en seriøs og viktig del av de kristne kirkenes diakoni. Da jeg startet gjorde det sterkt inntrykk at både studenter, yrkesaktive og pensjonerte engasjerer seg i mennesker som kontakter SOS, og sier at de selv har utbytte av det. De formidler at det gir dem et større repertoar i møte med andre mennesker på andre arenaer i livet.

Hva er det som motiverer deg aller mest ved å jobbe i Kirkens SOS?
Å få bruke mine evner og min erfaring til å være en del av en livsviktig omsorgstjeneste, og bidra til å forebygge psykiske lidelser og selvmord.

Hva tenker du er din viktigste lederegenskap i denne jobben?
Evnen til å lytte, samle, strukturere og motivere. Jeg tror jeg er en god tilrettelegger og formidler, å håper våre frivillige erfarer omsorg og god veiledning underveis. 

FAKTA OM KIRKENS SOS I TRØNDELAG:

  • SOS-senteret har eksistert siden 1979. I 2019 feirer vi 40 år!
  • Antall ansatte ved SOS-senteret: 3 ansatte i 2,6 årsverk
  • Antall frivillige ved SOS-senteret: Omkring 110
Er det noe spesielt du ønsker å fremheve ved ditt SOS-senter?

-Vi har motiverte studenter og unge voksne som er dyktige på chat, og mange trofaste kompetente medarbeidere med varme hjerter. Vi har også nært samarbeid med Kirkens Bymisjon og gode, romslige  lokaler sentralt i byen.