Trenger du noen å snakke med?

Intelligente roboter kan være til hjelp, men ikke erstatte menneskelig kontakt

Vi i Kirkens SOS møter unge med spørsmål om utfordringer knyttet til psykisk helse hver eneste dag. Døgnet rundt tar våre frivillige imot fortrolige samtaler, og det har vi gjort i over 40 år. Vi ser behovet for at ansvarlige myndigheter setter inn flere ressurser for å bedre helsetilbudet. Vi følger myndighetenes satsing på intelligente roboter for å møte disse sårbare menneskene med stor interesse. Se generalsekretærens refleksjoner.
Publisert: 30. januar 2018.
Bilde: Kirkens SOS/ fotograf Torstein Ihle

Ifølge en artikkel som nylig ble publisert på gemini.no (NTNU og SINTEF sine nettsider) står forsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF bak ideen til robot-prosjektet: Social Health Bots. Utgangspunktet er erfaringer gjort via ung.no de siste årene. Dette er et nettsted som er laget spesielt for å gi ungdom svar på konkrete spørsmål om psykisk helse.  Den nye ‘chatboten’ skal ta i bruk kunstig intelligens for å gi raskere og mer korrekte svar til de unge som tar kontakt enn det de finner på internett i dag.

Hva tenker Leif Jarle Theis, generalsekretær i Kirkens SOS om prosjektet, vi har stilt ham noen spørsmål:

Hvordan tenker du at en intelligent robot kan være til hjelp for unge mennesker med psykiske helseutfordringer?
Unge mennesker er opptatt av raskt å få svar på spørsmål som berører følelser og selvbilde. Utviklingen av svarroboter med kunstig intelligens kan være en god ting, særlig for ungdom, fordi chatboten er der til alle døgnets tider og kan svar raskt.

På hvilken måte tenker du at en slik chatbot kan være en fordel for Kirkens SOS sine tjenester?
Først og fremst tror jeg chatboten vil senke terskelen for ungdom til å stille de vanskelige spørsmålene og snakke om det unevnelige fordi de erfarer å bli tålt og ikke avvist. Avvisning er noe av det verste en ungdom kan oppleve. Men chatboten kan ikke erstatte den menneskelige kontakten i den umiddelbare nærheten i dialog. Derfor tror jeg at en lav terskel til å åpne seg for en fornuftig maskin, i neste omgang vil senke terskelen til å åpne seg for et empatisk medmenneske. Derfor tror jeg Kirkens SOS alltid vil trenge frivillige som stiller opp og gir av sin menneskelige varme.

Hvilke utfordringer ser du ved at myndighetene satser på denne typen ny teknologi med unge og sårbare mennesker?
Det er at myndighetene ikke tenker de skal spare penger og vil erstatte dagens krisetelefoner med roboter. Den menneskelige kontakten kan ikke erstattes. Det andre er å trygge et etisk rammeverk rundt utviklingen av den kunstige intelligensen slik at robotenes etikk er basert på felles humanistiske verdier som respekt, likeverd og rettferdighet.

Tor Åge Bringsværd mener vi må behandle robotene slik vi behandler våre biologiske barn. «Gir vi dem empati og kjærlighet vil de komme hjem på søndagsmiddag for å få skryt, og ikke for å ta livet av oss». Han snakker om dette i sin lille fortelling fra 2017 som heter «Glimt fra AI-senteret på Fornebu 2077».