Trenger du noen å snakke med?

Jobber for å gi bedre digitalt helsetilbud til ungdom

Helsedirektoratet ønsker å forbedre det digitale helsetilbudet til ungdom. Derfor inviterer de unge i alderen 13-20 år til å svare på en spørreundersøkelse som ligger ute frem til onsdag 21. februar 2018. Du finner lenken til undersøkelsen i teksten under.
Publisert: 15. februar 2018.

I desember 2017 holdt Helsedirektoratet en workshop om digitale helsetjenester for ungdom. Kirkens SOS deltok sammen med en rekke andre organisasjoner som daglig har kontakt med ungdom. En av tilbakemeldingene fra oss og andre organisasjoner var at ungdommene selv burde få være med å si noe om hva de har behov for. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå gjennomfører en spørreundersøkelse for ungdom i alderen 13-20 år.

Her finner du undersøkelsen.