Trenger du noen å snakke med?

Kirkens SOS sett fra Bergen

Bli bedre kjent med Kirkens SOS i Bjørgvin, som holder til i Bergen. Daglig leder Greta Gramstad forteller litt om seg selv, sitt engasjement og sitt senter. Kirkens SOS omfatter elleve SOS-sentre. Sentrenes daglige ledere sørger for rekruttering og opplæring av frivillige, vaktlister, telefonsystemer og mye, mye mer. Dette er dyktige og engasjerte mennesker som brenner for at vi skal kunne være til stede for alle som trenger noe å snakke med 24 timer i døgnet, hele året gjennom.
Publisert: 9. februar 2018.
Greta Gramstad, daglig leder i Kirkens SOS i Bjørgvin. Foto: Thomas Xavier Floyd

Daglig leder ved Kirkens SOS i Bjørgvin Greta Gramstad

Har jobbet i Kirkens SOS siden? 1984
Før hun begynte i Kirkens SOS arbeidet hun i Den norske kirke som kateket.
Alder? 62
Favorittbok? Akkurat nå tror jeg det er Norsk Salmebok.
Hvor/hva er din favorittferie? Sykkeltur med venner, slik luksusvariant der bagasjen blir kjørt, hoteller bestilt og reiseruta laget av noen som kan det.

Hva tenker du er den viktigste grunnen til å bruke fritiden sin som frivillig i Kirkens SOS?
En undersøkelse blant de frivillige viste at motivasjonen i stor grad lå i å gi noe tilbake til samfunnet. Kirkens SOS er jo et sted for de gode og viktige møtene som kan forandre et liv, samtidig som en kan gå hjem etter vakt og ha helt fri – helt til neste vakt. Det er en ryddig og god måte å få være frivillig på. Og så blir en sett og tatt vare på. Det er ingen selvfølge.

Hva er det som gjorde størst inntrykk på deg da du startet som leder i Kirkens SOS?
De frivillige, den positive holdningen deres de mange gode møtene med dem.

Hva er det som motiverer deg aller mest ved å jobbe i Kirkens SOS?
Først og fremst at tjenesten er så viktig og velorganisert, ideen er så veldig god! Jeg jobber i en stab på 5 ansatte, så jeg gleder meg også hver dag til å være med dem. Møtene med de frivillige og alle møtene på telefon og chat opplever jeg også som svært motiverende. Når jeg blir pensjonist om fire år skal jeg bli frivillig ved Kirkens SOS, jeg ser frem til å få være mer i selve vakttjenesten.

Hva tenker du er din viktigste lederegenskap i denne jobben?
Jeg er kreativ og endringsvillig, og jeg er en team-worker. Jeg ser på oss i staben som en ledelse, min rolle er å lede ved å få til gode synergieffekter- så en + en + en +en +en blir mer enn fem!

FAKTABOKS OM  KIRKENS SOS I BJØRGVIN:
SOS-senteret har eksistert siden: 1979
Antall ansatte ved SOS-senteret: 5 personer i 4,1 stillinger
Antall frivillige ved SOS-senteret: 100
Er det noe spesielt du ønsker å fremheve ved ditt SOS-senter? Endringsvilje og stor velvillighet.