Trenger du noen å snakke med?

Samtaletips: Hjelp med å rydde

Håkon bruker egne ord for å utdype samtaletipset: Hjelp med å rydde.
Publisert: 30. november 2018.
Håkon er ansatt i Kirkens SOS.

Av og til kan det oppleves som at hele verden er imot deg. Uansett hvor du er og hva du gjør, så møter du motstand på alle områder. Det kan gjelde både store og små ting. Det kan handle om at man har mistet noen man er glad i. Det kan handle om arbeidsmengde på jobb eller studier. Ellers kan det være noe så «enkelt» som at fotballaget tapte i helgen. Når man står ovenfor en rekke problemstillinger på kort tid, uavhengig av alvorlighetsgrad, så kan de samlede utfordringene framstå som for store og uhåndterlige til at man ikke vet hvordan man skal forholde seg til dem. Dersom man ikke tar tak i dem, så kan nye problemer slenge seg på og øke den totale belastningen.

Derfor kan det være godt å få litt hjelp til å rydde. Sortere og strukturere problemstillingene man står ovenfor, slik at de blir lettere å håndtere. Når man ta klær ut av tørketrommelen, så kan mengden av klær som kommer ut oppleves som en helt uhåndterbar masse. Men vanligvis forsøker man å bryte opp denne haugen, sortere plagg etter kategorier, skille våte og tørre klær for seg osv. Når den jobben er gjort, så er plutselig jobben mye mer håndterbar.

Noe av det sammen kan vi gjøre med problemene våre også. For eksempel forsøke å finne ut hvilke problemer som er akutte, hva som fører til størst konsekvenser, om de involverer andre enn deg selv osv. Da er det mulig å gå løs på hver enkelt problemstilling en og en, istedenfor å fikse alt på en gang. Noen ganger kan det også være greit å få litt hjelp til denne ryddejobben, gjerne av noen som kan se på ditt liv med et litt ulikt perspektiv. Da kan det være godt å ha noen å snakke med, og det kan kanskje være Kirkens SOS.