Trenger du noen å snakke med?

Samtaletips: Vis at du lytter og ønsker å forstå

Eli Jorunn er frivillig i Kirkens SOS. Hun har lang erfaring som lyttende medmenneske og holder også kurs i å bli en bedre samtalepartner. Vi har bedt henne å kommentere dette samtaletipset.
Publisert: 10. desember 2018.
Eli Jorunn er frivillig i Kirkens SOS.

-Jeg tenker at det må være en grunn til at vi er utstyrt med to ører og en munn.
Ja vi skal faktisk gjøre dobbelt så mye av det ene som det andre.

Det er så lett at det oppstår misforståelser når jeg hører og tolker historien jeg hører uten å være helt sikker.
Det beste for en felles forståelse er å sjekke ut at det jeg hører er riktig oppfattet. Gjenta og spørre for å få bekreftet eller avkreftet om jeg har hørt riktig.

Jeg må vise interesse og ønske for å forstå historien som fortelles.
Oppmerksomhet tenker jeg er en viktig faktor når jeg skal lytte og fortelle.

Det er lett å miste motivasjon til å fortelle en viktig hendelse hvis du opplever at den andre tenker på helt andre ting eller er mer opptatt av å tenke på et svar. Å være aktivt lyttende er en viktig del av vår dialog. Nikke og være oppmerksomt tilstede med kropp og blikk kontakt.

Vennlig hilsen Eli Jorunn