Trenger du noen å snakke med?

Verdensdagen for selvmordsforebygging – vi må prate om det

I 2016 døde 614 mennesker i selvmord i Norge. Det antas at omkring ti ganger så mange forsøker. For hvert eneste liv vi mister er det en mor, en far, en søster, en kjæreste, en venn, en kollega som opplever en tsunami av sorg og fortvilelse. Vi har ikke råd til å miste noen, det er derfor vi markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.
Publisert: 6. september 2018.
Det kan hjelper litt å prate med noen om de mørke tankene.

Å prate om det kan redde liv
Vi må våge å prate om de vonde følelsene, om håpløsheten og om at vi føler at vi ikke strekker til og noen ganger mister troen på selve livet. Kirkens SOS har i over 40 år tilbudt samtaler om livet når det utfordrer. -Vi erfarer stadig at en god prat med et menneske som bryr seg kan bidra til å redde liv. Miljøene som forsker på selvmord og jobber med forebygging bekrefter det samme, sier generalsekretær i Kirkens SOS, Leif Jarle Theis.

-Å få snakket om et så vanskelig og dypt personlig tema, vil oppleves som lindrende og som en lettelse for de fleste, bekrefter Mehlum, sier Professor dr.med. og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Lars Mehlum.

Tabu som hindrer oss i å hjelpe
Det finnes fortsatt myter som gjør at mange unngår å prate om selvmordstanker, det kan gjelde for den som har slike tanker og for omgivelsene. En av dem er at man kan sette et annet menneske på tanken om selvmord ved å spørre om de har tanker om å ta sitt eget liv.

-Mytene om selvmord kan hindre oss i å gripe inn når vi ser noen som sliter. Derfor må mytene fjernes. Selvmord angår alle og tar du det på alvor kan du redde liv. Sier Professor dr.med. og leder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Lars Mehlum.

Faktum er at det er viktig å prate direkte om de mørke tankene.

Kirkens SOS har mange års erfaring med å prate om det som er vanskelig. Her kan du få noen råd og tips til hvordan man kan prate om det: https://www.kirkens-sos.no/sam...