Trenger du noen å snakke med?

1. januar 2019 - en merkedag i Kirkens SOS sin historie

Fra nå av er Kirkens SOS en landsforening. Ni av de elleve sentrene i norgesnettverket ble 1. januar fusjonert med sentralleddet. De to siste sentrene blir innlemmet innen to år. Bakgrunnen for omdanningen er ønsket om å ruste Kirkens SOS for fremtiden med bedre og flere felles administrative løsninger og en helhetlig personalledelse med sentralt arbeidsgiveransvar.
Publisert: 2. januar 2019.
Foto: Thomas Xavier Floyd

Organsiasjonen har brukt mye tid på å utforme den nye organisasjonsmodellen, og løsningen ble enstemmig vedtatt på Landsmøtet i mars 2018.

Det er grunn til å gratulere alle involverte styrer, frivillige og ansatte for at Kirkens SOS lyktes med prosjektet. Det har selvsagt vært en del utfordringer. Siden landsmøtet i 2015 bestemte seg for å utforske muligheten for å bli en linjestyrt organisasjon, har det vært mye diskusjon om viktige problemstillinger.

Den lokale forankringen skal videreføres og lokal medbestemmelse i utvikling og ledelse av landsforeningen er ivaretatt gjennom foreningsdemokratiet med landsmøte og lokal deltakelse. Nå tror vi rammene er lagt for en god løsning. Kirkens SOS vil fortsatt arbeide for å være Norges største kristetjeneste på telefon og nett.

Vi vil hele tiden ha som mål å få enda mer sos-tjeneste for hver krone. Det skal vi oppnå ved å ved å jobbe så smart og godt som mulig. Visjonen er å kunne besvare enda flere henvendelser i året enn de ca. 200.000 vi besvarer i dag. Ambisjonen er derfor å øke antallet frivillige fra 1000 i dag til et betydelig høyere antall i løpet av de neste årene. Folk trenger oss og vi skal være der - alltid, - hele døgnet, alle dager. Vi vet vi med det gjør en forskjell for mange og er et livsviktig tilbud.

Takk til alle som har bidratt til denne viktige endringen for å gjøre Kirkens SOS enda mer rustet til å møte fremtiden.

Generalsekretær, Leif Jarle Theis